Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) obavještavamo da zamjenica ravnatelja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te da s njom povezane osobe, u smislu članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima.

​Isto tako zamjenica ravnatelja nije vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5 %, te s njom povezane osobe, u smislu članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%.

Stoga ne postoje gospodarski subjekti sa kojima Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.