Pokroviteljstvo Vlade RH nad javnim događanjima koje organiziraju organizacije civilnoga društva

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_244303966_cr.jpg
Sukladno točki VI. Odluke o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske(NN 44/16) nad obljetnicama, važnim događanjima iz Domovinskog rata, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima, organizacija civilnoga društva treba prije podnošenja molbe za pokroviteljstvo Vlade nadležnom središnjem tijelu državne uprave, prema propisanom djelokrugu, dobiti i prethodno mišljenje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Zahtjev za davanje prethodnog mišljenja podnosi se Uredu za udruge pisanim putem na obrascu zahtjeva. Ured za udruge će razmotriti zahtjev u roku od 8 radnih dana od zaprimanja obrasca te dostaviti mišljenje podnositelju zahtjeva.

Napominjemo kako su organizacije civilnoga društva koje namjeravaju tražiti mišljenje Ureda za udruge dužne svoju molbu za pokroviteljstvo Vlade s prethodnim mišljenjem Ureda za udruge podnijeti nadležnom središnjem tijelu državne uprave najkasnije 45 dana prije datuma održavanja događanja za koje traže pokroviteljstvo.

Obavijest organizacijama civilnoga društva koje traže pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske nad javnim događanjima (obljetnice, važna događanja iz Domovinskog rata, kongresi, konferencije, znanstveno-stručni skupovi, festivali, natjecanja, izložbe, sajmovi i druga događanja)