ZapošljavanjeJAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Viši/a stručni/a savjetnik/ca (EU)
- 1 (jedan/a) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca


Opis poslova, podaci o plaći i literatura za testiranje- viši/a stručni/a savjetnik/ca (EU)

Poziv na testiranje

Rješenje o prijmu u državnu službu - Viši/a  stručni/a savjetnik/ca savjetnik (EU) u Odjelu za strateško planiranje, programiranje i informiranje

Poziv na razgovor (intervju)

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta

Rješenje o prijmu u državnu službu - savjetnik u Vladinom uredu u Odjelu za strateško planiranje, programiranje i informiranje

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske - Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta
Odluka o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske

Viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju - 2 (dva/dvije) izvršitelja/icena određeno vrijeme 

Rješenje o prijmu u državnu službu - viša stručna savjetnica u Odjelu za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju