Arhiva natječaja

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta
Odluka o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske

Viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju - 2 (dva/dvije) izvršitelja/ice na određeno vrijeme 
Viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete - 1 (jedan/na) izvršitelj/ica  na određeno vrijeme
Savjetnik u Vladinom uredu u Odjelu za strateško planiranje, programiranje i informiranje - 1 (jedan/na) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Rješenje o prijmu u državnu službu - viša stručna savjetnica u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete
Rješenje o prijmu u državnu službu - savjetnica u Vladinom uredu u Odjelu za strateško planiranje, programiranje i informiranje
Rješenje o prijmu u državnu službu - viši stručni savjetnik u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete
 

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske na određeno vrijeme 

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske 

Viši/a stručni/a savjetnik/ica u Odjelu za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju
– 2 (dva/dvije) izvršitelja/ice, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca 

Viši/a stručni/a savjetnik/ica u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete – 1 (jedan/na) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca 


Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta

Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 


Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske

Administrativni/a tajnik/ca 
– 1 (jedan/a) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca 

Dana 3. prosinca 2020., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Ispravak koji se odnosi na pravne i druge izvore za pripremu za testiranje za naš natječaj za zapošljavanje.

Rješenje o prijmu u državnu službu

Ispravak pravnih i drugih izvora za pripremu za testiranje za naš natječaj za zapošljavanje.

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori za testiranje

Tekst natječaja

Poziv na testiranje

Rezultati testiranja

Poziv na intervju 
 


Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Opis posla

Poziv na intervju

Rješenje o prijamu u državnu službu
 Odluka o obustavi oglasa

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 
23.7.2019

Opis poslova i podaci o plaći
 

Rješenje o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju

NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - poziv na intervju

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

OGLAS za zapošljavanje – poziv na intervju 14.5.2019.

Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme u Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme u Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju

NATJEČAJ za u državnu službu na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje
 OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Podaci o plaći

Poziv na intervju 9.5.2018.

Rješenje o prijamu u državnu službu1

Rješenje o prijamu u državnu službu2
 


OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Poziv na intervju 
2.5.2017. i 3.5.2017. 
 


OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Poziv na intervju 
 19.10.2016.Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Narodne novine, broj 74/2015)

Poziv na intervju 24.9.2015.

Poziv na testiranje 21.9.2015.


Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Narodne novine, broj 131/2014)

 
Poziv na testiranje
 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Narodne novine, broj 88/2014)
 
Opis poslova i stručni uvjeti
 
Poziv na testiranje
 
Popis kandidata koji su pozvani na testiranje
 
Poziv na intervju
 
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu
 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za udruge (NN 120/2012):

- viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

- stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

- stručni/a suradnik/ca u Odjelu za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

- viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

- stručni/a suradnik/ca u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

Poziv na testiranje

Poziv na intervju


Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za udruge (NN 107/2011):

- Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za strateško planiranje, programiranje i informiranje
- Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju
- Stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju
- Stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete
 
Opis poslova i informacija o plaći
 
Poziv na testiranje
 
Poziv na intervju
 

Javni natječaj za prijavu u državnu službu (NN 72/2010):

- Stručni suradnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i europske integracije
- Stručni savjetnik u Odjelu za opće programe i strategije


Opis poslova i informacija o plaći

Poziv na testiranje