Financijski dokumenti

U skladu sa zahtjevima fiskalne transparentnosti i odgovornosti te otvorenosti rada tijela javne vlasti, na ovim stranicama Vas želimo upoznati s proračunom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Osim informacija o planiranim prihodima i rashodima, građanima i zainteresiranoj javnosti ovim putem također omogućujemo uvid u sve transakcije iz proračuna Ureda.
 
Proračun Ureda za udruge, kao dio proračunskog razdjela Vlade Republike Hrvatske, uklapa se u strateške prioritete Vlade za potporu stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.
 
Od osnivanja Ureda 1998. godine, proračun Ureda se kontinuirano mijenjao uzimajući u obzir nove okolnosti u kojima djeluju organizacije civilnog društva, ali i imajući u vidu promjenu sustava financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna, kao i nove mogućnosti financiranja projekata i programa udruga iz fondova Europske unije.
Proračun Ureda za udruge sastoji se od pet vrsti prihoda:
- prihodi iz državnog proračuna,
- prihodi od igara na sreću,
- prihodi iz Europskog socijalnog fonda,
- prihodi iz financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa proširenju EU i
- pomoć EU za rad Kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna omogućen je obrazac kojim se mogu dostaviti komentari, preporuke i prijedlozi, a vezano uz izradu novog prijedloga financijskog plana Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Komentari i prijedlozi daju se na zadnji usvojeni financijski plan, a razmatraju se pri izradi prijedloga novog financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje. Popunjeni obrazac dostavlja se na adresu elektroničke pošte: info@udruge.vlada.hr

 

Proračun Ureda za udruge za 2024. godinu (u Excel-u)


STRUKTURA PRORAČUNA UREDA ZA UDRUGE ZA 2024. GODINU


 
 

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
Bilješka uz izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine


 
 • 2022.

Izvršenje proračuna za 2022. godinu

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
Bilješka uz izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine


Konačni plan Ureda za udruge za 2022. godinu.

Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu, studeni (u Excelu-u)

Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu (u Excelu-u)


Proračun Ureda za udruge za 2022. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2022. godinu (u PDF-u)


 
 • 2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA (u Word-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA - prilog (u Word-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA - prilog (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - PR-RAS (u Wordu-u)


Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - PR-RAS (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - VRIO (u Word-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - VRIO (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2021. godinu (u Excel-u)


Izvješće o izvršenju proračunu Ureda za udruge za 2021. godinu (u PDF-u)

Konačni plan Ureda za udruge za 2021. godinu (u Excel-u)

2. Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2021. godinu (u Excelu-u)

Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2021. godinu (u Excelu-u)


Proračun Ureda za udruge za 2021. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2021. godinu (u PDF-u)

 
 • 2020.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu (u PDF-u)


Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - BILANCA (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - BILANCA (u PDF-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - PR-RAS (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - PR-RAS (u PDF-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - VRIO (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - VRIO (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u PDF-u)


Konačni plan Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Plan nakon 2. rebalansa Proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Rebalans Proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2020. godinu (u PDF-u)


 
 • 2019. 

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u PDF-u)


Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2019. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2019. godinu (u PDF-u)


Rebalans Proračuna Ureda za udruge za 2019. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2019. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2019. godinu (u PDF-u)
 
 • 2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u Excel-u) 

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u PDF-u) 

Bilješka PR-RAS uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u Word-u)


Bilješka PR-RAS uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u PDF-u)

Bilješka P-VRIO uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u Word-u)


Bilješka P-VRIO uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2018. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2018. godinu (u PDF-u)

Proračun Ureda za udruge za 2018. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2018. godinu (u PDF-u)

 
 • 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u PDF-u)


Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2017. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2017. godinu (u PDF-u)

Proračun Ureda za udruge za 2017. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2017. godinu (u PDF-u)
 
 • 2016.

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2016. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2016. godinu (u PDF-u)


Proračun Ureda za udruge za 2016. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2016. godinu (u PDF-u)
 
 • 2015.

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2015. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2015. godinu (u PDF-u)

Detaljni proračun Ureda za udruge za 2015. godinu (u Excel-u)

Detaljni proračun Ureda za udruge za 2015. godinu (u PDF-u)

 
 • 2014.
 
 
 
 • 2013.
 
 
 
 • 2012.