Financijski dokumenti

U skladu sa zahtjevima fiskalne transparentnosti i odgovornosti te otvorenosti rada tijela javne vlasti, na ovim stranicama Vas želimo upoznati s proračunom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Osim informacija o planiranim prihodima i rashodima, građanima i zainteresiranoj javnosti ovim putem također omogućujemo uvid u sve transakcije iz proračuna Ureda.
 
Proračun Ureda za udruge, kao dio proračunskog razdjela Vlade Republike Hrvatske, uklapa se u strateške prioritete Vlade za potporu stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.
 
Od osnivanja Ureda 1998. godine, proračun Ureda se kontinuirano mijenjao uzimajući u obzir nove okolnosti u kojima djeluju organizacije civilnog društva, ali i imajući u vidu promjenu sustava financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna, kao i nove mogućnosti financiranja projekata i programa udruga iz fondova Europske unije.
Proračun Ureda za udruge sastoji se od pet vrsti prihoda:
- prihodi iz državnog proračuna,
- prihodi od igara na sreću,
- prihodi iz Europskog socijalnog fonda,
- prihodi iz financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa proširenju EU i
- pomoć EU za rad Kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna omogućen je obrazac kojim se mogu dostaviti komentari, preporuke i prijedlozi, a vezano uz izradu novog prijedloga financijskog plana Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Komentari i prijedlozi daju se na zadnji usvojeni financijski plan, a razmatraju se pri izradi prijedloga novog financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje. Popunjeni obrazac dostavlja se na adresu elektroničke pošte: info@udruge.vlada.hr

 

Proračun Ureda za udruge za 2023. godinu (u Excel-u)


STRUKTURA PRORAČUNA UREDA ZA UDRUGE ZA 2022. GODINU

 
 
 • 2022.

Konačni plan Ureda za udruge za 2022. godinu.

Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu, studeni (u Excelu-u)

Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu (u Excelu-u)


Proračun Ureda za udruge za 2022. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2022. godinu (u PDF-u)


 
 • 2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA (u Word-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA - prilog (u Word-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - BILANCA - prilog (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - PR-RAS (u Wordu-u)


Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - PR-RAS (u PDF-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - VRIO (u Word-u)

Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - VRIO (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2021. godinu (u Excel-u)


Izvješće o izvršenju proračunu Ureda za udruge za 2021. godinu (u PDF-u)

Konačni plan Ureda za udruge za 2021. godinu (u Excel-u)

2. Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2021. godinu (u Excelu-u)

Rebalans proračuna Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za 2021. godinu (u Excelu-u)


Proračun Ureda za udruge za 2021. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2021. godinu (u PDF-u)

 
 • 2020.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu (u PDF-u)


Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - BILANCA (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - BILANCA (u PDF-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - PR-RAS (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - PR-RAS (u PDF-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - VRIO (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - VRIO (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u PDF-u)


Konačni plan Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Plan nakon 2. rebalansa Proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Rebalans Proračuna Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2020. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2020. godinu (u PDF-u)


 
 • 2019. 

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u PDF-u)


Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2019. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2019. godinu (u PDF-u)


Rebalans Proračuna Ureda za udruge za 2019. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2019. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2019. godinu (u PDF-u)
 
 • 2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u Excel-u) 

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u PDF-u) 

Bilješka PR-RAS uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u Word-u)


Bilješka PR-RAS uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u PDF-u)

Bilješka P-VRIO uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u Word-u)


Bilješka P-VRIO uz Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2018. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2018. godinu (u PDF-u)

Proračun Ureda za udruge za 2018. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2018. godinu (u PDF-u)

 
 • 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u Excel-u)

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u PDF-u)


Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u Word-u)

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (u PDF-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2017. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2017. godinu (u PDF-u)

Proračun Ureda za udruge za 2017. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2017. godinu (u PDF-u)
 
 • 2016.

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2016. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2016. godinu (u PDF-u)


Proračun Ureda za udruge za 2016. godinu (u Excel-u)

Proračun Ureda za udruge za 2016. godinu (u PDF-u)
 
 • 2015.

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2015. godinu (u Excel-u)

Izvješće o izvršenju proračuna Ureda za udruge za 2015. godinu (u PDF-u)

Detaljni proračun Ureda za udruge za 2015. godinu (u Excel-u)

Detaljni proračun Ureda za udruge za 2015. godinu (u PDF-u)

 
 • 2014.
 
 
 
 • 2013.
 
 
 
 • 2012.