Javne nabave

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016) ne postoje gospodarski subjekti sa kojima je predstavnik naručitelja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili sa njim povezane osobe u sukobu interesa.
 
Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 Kn i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 Kn (čl. 12 Zakona). Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske dana 7. lipnja 2017. godine donio je Naputak o načinu provedbe postupka jednostavne nabave.
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je propisalo Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (verzija 5.0, ožujak, 2019.)