Zamjenica ravnateljice Ureda

Vesna Lendić Kasalo

 
 • rođena 26. prosinca 1959. godine u Zagrebu
 

Obrazovanje

 
 • 2003. položila državni stručni ispit
 • 2004. - 2005. – pohađala poslijediplomski znanstveni studij upravno-političkog smjera, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1978. – 1982. Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, nagrada rektora za odličan uspjeh tijekom studija, diplomirana pravnica
 • Gimnazija i osnovna škola u Osijeku
 

Profesionalna karijera

 
 • svibanj 2018. – zamjenica ravnateljice Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • prosinac 2016.  do svibanj 2018. – ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH
 • listopad 2012. do prosinac 2016.  - zamjenica ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH
 • srpanj 2008. – rujan 2011. načelnica Odjela za strateško planiranje, programiranje i informiranje u Uredu za udruge
 • prosinac 2003. – lipanj 2008. načelnica Odjela za tehničku kulturu i udruge, viša savjetnica za tehničku kulturu u Upravi za zajedničke programe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • studeni 2002. – prosinac 2003. – viša stručna savjetnica za tehničku kulturu u Odjelu za sport i tehničku kulturu Ministarstva prosvjete i sporta
 • ožujak 1992. – studeni 2002. – pomoćnica glavne tajnice u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, Zagreb
 • srpanj 1990. – studeni 1991. – voditeljica informatičke škole, Narodna tehnika – Savez organizacija za tehničku kulturu općine Osijek
 • ožujak 1985. - lipanj 1990. stručna suradnica za pravne, opće i kadrovske poslove u Općinskoj organizaciji Socijalističkog saveza (OK SSRNH), tajnica Općinske konferencije za društveni položaj žene i obitelji, tajnica Odbora za predstavke i pritužbe građana, te Odbora za društvene organizacije i udruženja građana, odbornica u Skupštini općine Osijek, zamjenica predsjednika Općinske izborne komisije
 • studeni 1982. – ožujak 1985. - tajnica općinske organizacije omladine (OK SSOH) u Osijeku
 

Studijska usavršavanja, projekti i seminari

 
 • siječanj – rujan 2018. voditeljica Twinning Light Projekta “Further institutionalisation of structured mechanism/s for cooperation between the Government and civil society” kojeg Ured za udruge provodi u Makedoniji
 • srpanj 2016. – u Ljubljani pohađala trodnevnu izobrazbu za evaluatore „Evaluacija učinaka projekta, programa i politika za pametan rast do 2020“ u organizaciji Slovenskog udruženja evaluatora i Hrvatske evaluatorske mreže (koordinator Ekonomski institut, Zagreb)
 • travanj 2015. – završila izobrazbu i stekla Certifikat u području javne nabave
 • ožujak 2015. - završila osnovnu obuku za izmiritelje u Hrvatskoj udruzi za mirenje
 • 2012. - 2013. – završila Program za rukovodeće državne službenika, Državna škola za javnu upravu
 • kao predstavnica Ureda za udruge sudjelovala na brojnim okruglim stolovima, konferencijama i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu: New York (2017.), Tallinn (2017.), Paris (2016.), Skopje (2016. i 2012.), Amsterdam (2016.), Barcelona (2016.), Ljubljana (2016.), Beograd (2016., 2014.) Podgorica (2015.), Istanbul (2013., 2012. i 2011.), Sarajevo (2012.), Budimpešta (2011.), Varšava (2008.)
 • od 2010. do 2013. sudjelovala na brojnim konferencijama i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja civilnoga društva u organizaciji TACSO – regionalnog projekta Europske unije za tehničku podršku organizacijama civilnoga društva
 • 2012. suvoditeljica projekta: Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u Europskoj uniji - Istraživanje je proveo Institut za javne financije, po nalogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • 2011. - 2012. završila program izobrazbe državnih službenika koji rade u jedinicama za provedbu projekata  u institucijama korisnicama projekata koji se financiraju iz fondova EU
 • od 2010. do 2013. sudjelovala na brojnim konferencijama i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja civilnoga društva u organizaciji TACSO – regionalnog projekta Europske unije za tehničku podršku organizacijama civilnoga društva
 • ožujak 2010. -  pohađala trodnevni seminar za trenere o društvenom poduzetništvu u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i British Councila
 • ožujak 2010.  - u organizaciji MVPEI i Pravnog fakulteta u Zagrebu pohađala seminar „Lisabonski ugovor – pravni aspekti“
 • 23. studeni – 4. prosinac 2009. u okviru „Matra training for European Cooperation“ u organizaciji T.M.C. Accer Institut i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske u Hagu pohađala dvotjedni tečaj „Legislation in EU“
 • studeni 2009. – pohađala Seminar „Praćenje provedbe (monitoring) i evaluacija projekata EU“ u organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiji i koordinaciju fondova EU
 • ožujak – lipanj 2008. – pohađala Seminar usavršavanja Metodički pristup upravljanju integritetom u javnoj službi u organizaciji Ministarstva pravosuđa
 • ožujak 2007. - u okviru Programa izobrazbe državnih službenika pohađala program izobrazbe Planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
 • 2006. - 2007. – pohađala niz predavanja i seminara Ministarstva financija za članove  i voditelje provedbenih jedinica za PHARE i CARDS decentralizirane projekte u organizaciji Uprave za financiranje programa i projekata pomoći EU
 • 2004. - 2005. godine - u okviru programa usavršavanja državnih službenika iz europskih integracija pohađala seminare Osnove EU i Pravo EU
 • ožujak 2008. – u organizaciji USAID-a bila na studijskom putovanju u Velikoj Britaniji na teme Procesi savjetovanja vlade i civilnog društva te status organizacija koje djeluju za opće dobro u Velikoj Britaniji
 • studeni 2007. – u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova bila na studijskom putovanju u Strasbourgu, Luxemburgu i Bruxelessu s ciljem upoznavanja s djelovanjem institucija Vijeća Europe i Europske unije
 • lipanj 2007. – u organizaciji USAID-a bila na studijskom putovanju u Berlinu na temu položaj organizacija civilnog društva koje djeluju za opće/javno dobro
 • rujan 2006. – u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva bila na studijskom putovanju u Nizozemsku na temu pružanja usluga socijalne skrbi i izvaninstitucionalnog obrazovanja od strane neprofitnog sektora
 • 2006. – pohađala radionicu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva: Izrada dokumentacije za EU projekte
 • 2006. - tečaj brzog čitanja
 • 2004. i 2005. godine - dva seminara Centra za ženske studije o rodno osviještenoj politici
 • 2002. godine – pohađala seminare Vođenje projekata – osnovni i napredni tečaj, kao i seminar Learning organization - oblikovanje sustava kontinuiranog usavršavanja kadrova u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca
 

Publikacije

 
 

Članstva

 
 • od 2016. članica Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske Unije
 • od 2015. članica Savjeta za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa
 • od 2014. članica i zamjenica člana Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 • od 2014. članica i zamjenica člana Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova
 • od 2014. članica i zamjenica člana Međuresorne radne skupine za europske poslove
 • od 2014. članica Evaluacijske upravljačke skupine za operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 • od 2013. do danas predsjednica Povjerenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnoga društva (AUDIO, DUUDI, Ministarstvo državne imovine)
 • od 2013. do danas – članica Savjeta za mlade VRH
 • od 2012. do danas – članica Savjeta Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast VRH
 • od srpnja 2011. do srpnja 2012. koordinatorica radne skupine za izradu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016.
 • od 2010. do danas – zamjenica člana i članica Savjeta za razvoj civilnoga društva Vlade Republike Hrvatske
 • od 2010. do 2017. Koordinatorica savjetovanja u Uredu za udruge
 • od 2008. do 2017. Povjerenica za etiku u Uredu za udruge
 • od 2008. do 2017. - članica Savjeta Škole medijske kulture Hrvatskog filmskog saveza
 • od 2006. do 2017. – članica Odbora za rad s mladima Hrvatskog fotosaveza
 • od 1993. do danas - članica stručnih radnih skupina za izradu nacrta zakona (Zakona o zakladama, Zakona o udrugama, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o humanitarnoj pomoći, Zakona o pružanju usluga u turizmu, Zakona o sportu, Zakona o tehničkoj kulturi itd.)
 • članica Hrvatske udruge za mirenje
 

Trenerski/predavački rad

 
 • 2013. do danas -  trenerica u Državnoj školi za javnu upravu u područjima financiranja udruga iz javnih izvora (radionica Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge), savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (radionica Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata?), odnosu javne uprave i civilnoga društva u oblikovanju javnih politika (radionica Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u oblikovanju javnih politika) te izradi učinkovitih strateških dokumenata (radionice Kako izraditi učinkovite i provedive strateške dokumente i Kako uključiti civilno društvo u pripremu i provedbu lokalnih programa od javnog interesa – uvod u strateško planiranje)
 • 2011. do danas – trenerica na radionicama financiranim sredstvima EU (Crna Gora, Kosovo, Bosna i Hercegovina) i radionicama i stručnim misijama TAIEX-a (Cipar, Crna Gora) vezano uz teme financiranja programa organizacija civilnoga društva, standarda savjetovanja i izrade strateških dokumenata za podršku razvoju civilnoga društva
 

Strani jezici

 
 • aktivno: engleski jezik
 • pasivno: talijanski jezik
 

Vještine i druge sposobnosti

 
 • potpuna informatička pismenost
 • prezentacijske sposobnosti