Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine Zaključak o prihvaćanju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09). U završnim odredbama Kodeksa predviđeno je da Ured za udruge izradi smjernice za primjenu Kodeksa te program sustavne edukacije koordinatora za savjetovanje iz točke V. Kodeksa u roku od tri mjeseca od objave Kodeksa u Narodnim novinama.

Ured za udruge u 2010. godini izdao je publikaciju Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Smjernice je prihvatilo Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na sjednici održanoj 27. srpnja 2010. kao podlogu za izobrazbu koordinatora za savjetovanje u tijelima državne uprave. Pilot edukacija za koordinatore za savjetovanje održana je u srpnju 2010., a s daljnjim edukacijama planira se nastaviti tijekom 2011, u sklopu projekta kojeg financira Europska komisija. 

 
Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja osim u tiskanom dostupne su i u elektronskom obliku.