Provedba Kodeksa savjetovanja

Vlada Republike Hrvatske u studenome 2009. usvojila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009) te obvezala Ured za udruge na osmišljavanje sustavnog programa izobrazbe za imenovane koordinatore savjetovanja u tijelima državne uprave i uredima Vlade, ali i na redovito praćenje provedbe Kodeksa savjetovanja.

Sukladno Uredbi o Uredu za zakonodavstvo (NN 63/19), Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 63/19) te Uredbi o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge(NN 63/19), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske od 6. srpnja 2019. više nije nadležan za administrativnu podršku radu portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u pogledu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Sukladno gore navedenim aktima, poslove vezane za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata preuzima Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i to:

  • koordinacija, kontrola i nadzor rada središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
  • razvoj i unaprjeđenje sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
  • koordinacija izrade i izrada Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

 

Na ovoj stranici možete pronaći izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koja je pripremio i izradio Ured za udruge.

Izvješće o primjeni Kodeksa savjetovanja za 2010. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2011. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2015. godini možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2016. godini možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017. godini možete preuzeti ovdje. 

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2018. godini možete preuzeti ovdje.