Provedba Kodeksa savjetovanja

Vlada Republike Hrvatske u studenome 2009. usvojila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009) te obvezala Ured za udruge na osmišljavanje sustavnog programa izobrazbe za imenovane koordinatore savjetovanja u tijelima državne uprave i uredima Vlade, ali i na redovito praćenje provedbe Kodeksa savjetovanja.

Izvješće o primjeni Kodeksa savjetovanja za 2010. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2011. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2015. godini možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2016. godini možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017. godini možete preuzeti ovdje.