Zaštita osobnih podataka

Slika /slike/Zastita osobnih podataka.jpg
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 
Podaci koje Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske prikuplja, odnosno, evidentira su:
 • podaci o zaposlenicima
 • podaci o kandidatima za prijem u državnu službu
 • zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • zahtjevi i odgovori na upite građana
 • podaci o članovima savjetodavnih tijela Vlade  Republike Hrvatske čijim radom koordinira Ured (Savjet za razvoj civilnoga društva, Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast)
 • podaci o predstavnicima organizacija civilnoga društva koji se prijavljuju na javne pozive za izbor u savjetodavna tijela državnih tijela sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva
 • podaci o korisnicima mobilne aplikacije UdrugeInfo sukladno Općim pravilima korištenja aplikacije UdrugeInfo
 • podaci o kontakt osobama u institucijama – javnim davateljima financijskih sredstava za projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • podaci o predstavnicima / odgovornim osobama / voditeljima projekata organizacija civilnog društva koje se prijavljuju na natječaje financirane iz javnih izvora
 • podaci prikupljani zbog uvida u kaznenu evidenciju o osobama koje u projektima, financiranima na natječajima Ureda za udruge, rade u direktnom kontaktu s djecom
 • podaci o osobama prijavljenima na javne pozive za uvrštavanje u bazu javnih ocjenjivača za natječaje koje raspisuje Ured za udruge
 • podaci o sudionicima na događanjima koje organizira Ured za udruge
   
  Primatelji osobnih podataka
  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Ured za udruge obavijestit će ispitanika čije osobne podatke prosljeđuje drugim primateljima, odnosno, tražit će prethodnu privolu ukoliko se podaci prosljeđuju na temelju zahtjeva ovlaštenog tijela, a bez isključive zakonske obveze.
   
  Prava ispitanika

  Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim odredbama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim odredbama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: zastitaosobnihpodataka@udruge.vlada.hr.
 
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.


Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail:  zastitaosobnihpodataka@udruge.vlada.hr

ili putem pošte:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4,
10 000 Zagreb