Partnerska blok darovnica

Cilj Partnerske blok darovnice je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva. 
U sklopu darovnice planirana je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“ koji će podržati aktivnosti usmjerene na poboljšanje životnih uvjeta kroz razmjenu informacija, prijenos znanja i iskustava i najbolje prakse između dviju država.
 
Financiranje
doprinos Švicarske: 2 milijuna CHF (90 %)
sufinanciranje RH: 0,2 milijuna CHF (10 %)
UKUPNO: 2,2 milijuna CHF
Oko 15,4 milijuna kn

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj"

Opći cilj: unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

Specifični ciljevi:
  • doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitetu života kroz razmjenu znanja i iskustava;
  • osnažiti partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva;
  • doprinijeti povećanju lokalnih (administrativnih, organizacijskih i suradničkih) kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje

Rang lista privremeno odabranih projektnih prijedloga