Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Nakon što se u kolovozu 2011., iste godine kada je inicijativa pokrenuta, Republika Hrvatska pridružila inicijativi, već u siječnju 2012. osnovan je Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Na sjednici održanoj 26. siječnja 2012. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast trenutno djeluje u svom 3. sazivu temeljem Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine. Navedena Odluka o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast se dosada mijenjala dva puta, a 3. saziv Savjeta trenutno ima ukupno 26 predstavnika državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnoga društva, te akademske zajednice i medija.

Prva izmjena je donesena na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlastOdluka je dopunjena dodavanjem Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u članstvo Savjeta s obzirom na djelokrug Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva te činjenicu da je navedeni ured nositelj mjera u Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020. godine.

Na sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine Vlada Republike Hrvatske je drugi puta izmijenila Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast je donesena zbog promjena naziva i nadležnosti pojedinih tijela državne uprave temeljem Odluke o proglašenju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. srpnja 2020. godine, dok se naziv Ureda Predsjednika Republike Hrvatske promijenio zbog promjene čelnika tijela, odnosno predsjednika Republike. Također se promijenio i naziv Udruge općina u Republici Hrvatskoj u Hrvatsku zajednicu općina te se među članove/ice Savjeta dodao i predstavnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Savjetom predsjedava Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Zamjenik predsjednice Savjeta je Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana.
Tijela javne vlasti i nositelji provedbe mjera iz Akcijskog plana obvezni su Savjetu dostavljati cjelovite informacije o provedbi mjera iz svoje nadležnosti.

Način rada i odlučivanja Savjeta inicijative uređeni su Poslovnikom. Važeći Poslovnik donesen je na 6. sjednici Savjeta održanoj 10. prosinca 2020. godine. Njime su usvojene Izmjene i dopune Poslovnika, kojima je članstvo Savjeta prošireno s 25 na 26 članova, u skladu s Odlukom o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast od 21. ožujka 2019. godine.


ČLANOVI SAVJETA:

 
Andreja Metelko-Zgombić, predsjednica Savjeta, državna tajnica, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 
 
Nikola Jelić​, glasnogovornik Ureda, Ured predsjednika Republike Hrvatske
Zamjenik člana: Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika za ekonomiju, Ured predsjednika Republike Hrvatske
 
Sandra Rizmaul, osobna savjetnica, Ured predsjednika Hrvatskog sabora
Zamjenica članice: Renata Škalabrin, osobna savjetnica, Ured predsjednika Hrvatskoga sabora 
 
Sonja Žerjav, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Zamjenica člana: Lana Letilović​, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Nemanja Relić, ovlašten za obavljanje poslova predstojnika Ureda, Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Zamjenik člana: Viktor Koska, savjetnik, Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
 
Sebastian Rogač, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja V. Uprave za multilateralu i globalna pitanja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Zamjenica člana: Mirjana Erak, MInistarstvo vanjskih i europskih poslova
 
Danijela Stepić​, glavna državna rizničarka, Ministarstvo financija
Zamjenice člana: Hana Zoričić,zamjenica glavne državne rizničarke i Tamara Kelković Benko, voditeljica službe za planiranje frnancijskih tokova državnog proračuna u Državnoj riznici, Sektoru za izvršavanje državnog proračuna, Ministarstvo financija; 

Davor Huška, Pomoćnik ministrice, Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Zamjenica člana: Maja Latin, voditeljica Odjela za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
 
Maja Vitaljić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Zamjenica člana: Tamara Mišerda, načelnica Sektora za suzbijanje korupcije u Upravi za Europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Ministarstvo pravosuđa
 
Momir Karin, pomoćnik ministra, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Zamjenik člana: Robert Šešerko, viši stručni savjetnik u Službi za standard, darovite i djecu s teškoćama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 
Ivica Poljičak​, državni tajnik, Ministarstvo kulture i medija
Zamjenica člana: Nives Zvonarić, načelnica Samostalnog sektora za medije, Ministarstvo kulture i medija

Lidija Suman, načelnica Sektora za službene dokumente i informacije, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Zamjenica člana: dr.sc. Tanja Didak Prekpalaj​, voditeljica Odjela za objavu službenih dokumenata i informacija i otvorene podatke, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 
Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnateljice, Ured za udruge
Zamjenica članice: Saša Šegrt, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu, Ured za udruge
 
Anita Markić, Povjerenica za informiranje
Zamjenica člana: Lucija Jadrijević, savjetnica Povjerenice za informiranje
 
Zdravko Vukić, ravnatelj, Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zamjenik člana: Igor Vulje, zamjenik ravnatelja, Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Mateja Matas, pomoćnica pročelnika službe - tajnika Županije za informacijsko-dokumentacijske poslove Osječko-baranjske županije, Hrvatska zajednica županija
Zamjenica člana: Suzana Katić-Horvat, viša savjetnica specijalistica za javnu nabavu Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatska zajednica županija
 
Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica poslova, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 
Zlatko Fumić, načelnik općine Brinje, Hrvatska zajednica općina 
Zamjenik člana: 
 
dr. sc. Branko Stanić, znanstveni suradnik, Institut za javne financije
Zamjenica člana: dr. sc. Mihaela Bronić, viša znanstvena suradnica, Institut za javne financije
 
dr. sc. Ivan Koprić, zamjenik predsjednice Savjeta, predsjednik, Institut za javnu upravu
Zamjenica člana: dr. sc. Gordana Marčetić, Institut za javnu upravu
 
Melisa Skender, glavna tajnica, Hrvatsko novinarsko društvo
Zamjenik članice: Andrej Dimitrijević, član HND-ovog Upravnog odbora Novinarskog doma, Hrvatsko novinarsko društvo
 
Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica, Gong
Zamjenica članice: Josipa Brajković Dika, viša projektna koordinarica, Gong
 
Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa, Forum za slobodu odgoja
Zamjenik/ca člana: Leila Younis, voditeljica projekata u programu "Demokratizacija škola", Forum za slobodu odgoja

Maja Kočiš, glavna tajnica, Hrvatska udruga za odnose s javnošću - HUOJ
Zamjenik članice: Mario Aunedi Medek, predsjednik, Hrvatska udruga za odnose s javnošću - HUOJ

Svjetlana Marijon, predsjednica, Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI”
Zamjenik/ca članice: Nikola Glibo, predsjednik, Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE
 
Bojan Hadžisejdić, Hrvatska udruga poslodavaca
Zamjenica člana: Jasminka Martinović, direktorica granskih udruga. Hrvatska udruga poslodavaca
 
Hrvoje Sagrak, Hrvatska udruga poslodavaca
Zamjenica člana: Nuša Žunec, pravna savjetnica, Hrvatska udruga poslodavaca

 


Arhiva zapisnika sa sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast:

 

3. saziv Savjeta:

2. saziv Savjeta:

1. saziv Savjeta:

Članovi Savjeta u prethodnim sazivima:


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2012. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. 
Na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.
20. travnja 2016. Vlada je donijela novu Odluku o osivanju Savjeta incijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Savjetom je od 2012. do kraja 2015. godine predsjedao Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova. 
Odlukom Vlade iz travnja 2016. godine predsjednica Savjeta je bila ministrica uprave, Dubravka Jurlina Alibegović, ali Savjet slijedom te Odluke nije konstituiran. 

 

Članovi drugog saziva Savjeta:

 
Joško Klisović, predsjednik Savjeta, zamjenik ministrice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Zamjenica člana: Ana Šimundža, voditeljica ureda zamjenika ministrice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 
Ured predsjednika Republike Hrvatske - nisu imenovani predstavnici
 
Martina Kuman Kardum, Ured predsjednika Hrvatskog sabora,  osobna savjetnica predsjednika HS
zamjenica članice: Nada Milak, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, osobna savjetnica predsjednika HS
 
Dalibor Dvorny, zamjenik predstojnika, Ured predsjednika Vlade RH
Zamjenik člana: Dalibor Prevendar, savjetnik predsjednika Vlade, Ured predsjednika Vlade RH
 
Boris Milošević, Ministarstvo uprave, pomoćnik ministra
Zamjenica člana: Marina Einbüchler Stilinović, Ministarstvo uprave, savjetnica ministra
 
Igor Rađenović, Ministarstvo financija, zamjenik ministra
Zamjenica člana: Vedrana Čović, Ministarstvo financija, viša stručna savjetnica u Kabinetu ministra
 
Ivan Crnčec, Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra
Zamjenica člana: Maja Baričević, Ministarstvo pravosuđa, načelnica Sektora za suzbijanje korupcije
 
Staša Skenžić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, pomoćnik ministra 
Zamjenica članice: Ivana Kalogjera, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, glavna savjetnica ministra
 
Tamara Perišić, pomoćnica ministra kulture, Ministarstvo kulture
Zamjenik članice: Vladimir Stojsavljević, pomoćnik ministra kulture, Ministarstvo kulture
 
dr. sc. Igor Vidačak, Ured za udruge, ravnatelj
Zamjenica člana: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge, zamjenica ravnatelja
 
Anamarija Musa, Ured Povjerenice za informiranje, povjerenica
Zamjenica članice: Dubravka Bevandić, Ured Povjerenice za informiranje
 
Dubravka Dolenc, zamjenica ravnatelja, Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zamjenik članice: Igor Vulje, načelnik Odjela za nadzor i središnji registar (zamjenik), Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Ksenija Cvitkovič Jambrošić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Karlovačke županije, Hrvatska zajednica županija
Zamjenik članice: Slobodan Manović, Hrvatska zajednica županija
 
Nives Kopajtich-Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koordinatorica poslova
Zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 
Marko Kos, načelnik općine Sv. Križ Začretje, Udruga općina u RH
Zamjenik člana: nije još imenovan
 
prof.dr.sc. Katarina Ott, Institut za javne financije, ravnateljica
zamjenica članice: dr.sc. Mihaela Bronić, Institut za javne financije
 
Ivan Koprić, zamjenik predsjednika Savjeta, Institut za javnu upravu
Zamjenica člana: Tatjana Čorlija Milivojević, Institut za javnu upravu
 
Ana Raić-Knežević, Hrvatsko novinarsko društva (HND), potpredsjednica
Zamjenik članice: Zdenko Duka, Hrvatsko novinarsko društvo (HND), predsjednik
 
Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
Zamjenica člana: Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja
 
Natalija Mirković, GONG
Zamjenica članice: Jelena Berković, GONG
 
Miroslav Schlossberg, Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen)
Zamjenik člana: Svebor Prstačić, dipl. ing., Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen)
 
Marko Boko, Mreža mladih Hrvatske (MMH)
Zamjenica člana: Anamarija Sočo, Mreža mladih Hrvatske (MMH)
 
Ratko Mutavdžić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)     
Zamjenik člana: Hrvoje Nekić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
 
Amera Zulić Vrabec, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
Zamjenica članice: Ida Srdić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
 
 

Članovi prvog saziva Savjeta:


Joško Klisović, predsjednik Savjeta, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, zamjenik ministrice

zamjenica člana: Ana Šimundža, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, voditeljica ureda zamjenika ministrice


Dr.sc. Boris Cota, Ured predsjednika Republike Hrvatske, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

zamjenica člana: Mirjana Mladineo, Ured predsjednika Republike Hrvatske, zamjenica savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku, Europsku uniju i međunarodne organizacije


Nada Milak, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, predstojnica Ureda

zamjenica članice: Đurđica Pralas, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, zamjenica predstojnice Ureda


Dalibor Dvorny, Ured predsjednika Vlade RH, zamjenik predstojnika

zamjenik člana: Dalibor Prevendar, Ured predsjednika Vlade RH, savjetnik predsjednika Vlade


Sonja Žerjav, Ured potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku, ovlaštena za obavljanje poslova predstojnice Ureda

zamjenik članice: Juraj Jerin, Ured potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku, savjetnik potpredsjednika VRH


Darko Parić, Ministarstvo uprave, pomoćnik ministra

zamjenica člana: Marina Einbüchler Stilinović, Ministarstvo uprave, savjetnica ministra


Miljenko Fičor, Ministarstvo financija, pomoćnik ministra i glavni državni rizničar

zamjenica člana: Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija, ravnateljica Uprave za izvršavanje državnog proračuna u Državnoj riznici


Sandra Artuković Kunšt, Ministarstvo pravosuđa, zamjenica ministra

zamjenik članice: Gordan Markotić, Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra zadužen za Upravu za Europsku uniju i međunarodnu suradnju


dr. sc. Igor Vidačak, Ured za udruge, ravnatelj

zamjenica člana: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge, zamjenica ravnatelja


Dubravko Bilić, Agencija za zaštitu osobnih podataka, ravnatelj

zamjenica člana: Dubravka Dolenc, Agencija za zaštitu osobnih podataka, zamjenica ravnatelja


Damir Tomljenović, Hrvatska zajednica županija, zamjenik župana Zagrebačke županije

zamjenica člana: Marta Vidaković Mukić, Hrvatska zajednica županija, tajnica


Nives Kopajtich-Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koordinatorica poslova

zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, savjetnik


Snježana Bužinec, Udruga općina u RH, načelnica Općine Jakovlje

zamjenik članice: Bruno Hranić, Udruga općina u RH, načelnik Općine Vidovec


prof.dr.sc. Katarina Ott, Institut za javne financije, ravnateljica

zamjenica članice: dr.sc. Mihaela Bronić, Institut za javne financije


Ana Raić-Knežević, Hrvatsko novinarsko društva (HND), potpredsjednica

zamjenik članice:


Jelena Berković, GONG, zamjenica izvršnog direktora

zamjenica članice: Vanja Škorić, GONG, viša pravna savjetnica


Marko Rakar, Vjetrenjača, predsjednik

zamjenik člana: Krunoslav Vidić, Vjetrenjača, član


Nikola Kristić, zamjenik predsjednika Savjeta,Transparency International Hrvatska, predsjednik

zamjenica člana: Saša Šegrt, Transparency International Hrvatska, izvršna direktorica


prof.dr.sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

zamjenica člana: doc.dr.sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet u Zagrebu