Grad Đakovo objavio Javni poziv za jednokratne potpore za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u 2018. godini

Grad Đakovo objavio je Javni poziv za jednokratne potpore za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u 2018. godini.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Đakova za 2018. godinu, a ukupno raspoloživ iznos je 150.000,00 kuna.
 
Iznos sufinanciranja koji se može zatražiti i ugovoriti je od 5.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, a planira se okvirno sklopiti 10 ugovora o sufinanciranju.
 
Rok za dostavu prijave je 10. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenosti sredstva u Proračunu za 2018. godinu.
 
Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.