Godišnji planovi natječaja jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/15), Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge ima obvezu objavljivanja Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Godišnji plan natječaja sadrži pregled svih natječaja zaprimljenih od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te su u njemu prikazani podaci o davatelju financijskih sredstava, nazivu javnog natječaja, okvirnom datumu raspisivanja natječaja, ukupnoj vrijednosti natječaja, okvirnom broju planiranih ugovora, vremenskom razdoblju ostvarivanja financijske podrške i, ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke. Godišnji planovi natječaja jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za 2024. godinu nalaze se u nastavku. Informacije u godišnjim planovima podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi, uz naznaku datuma ažuriranja.

Godišnji plan natječaja županija za 2024. godinu

Godišnji plan natječaja gradova za 2024. godinu

Godišnji plan natječaja općina za 2024. godinu

Napomena: Godišnji planovi natječaja županija, gradova i općina ažurirani su 31. svibnja 2024. godine.