Sufinanciranje

Proteklih godina organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj iskoristile su gotovo sto posto raspoloživih sredstava fondova Europske unije namijenjenih sektoru civilnoga društva, kojima su financirani programi informiranja, edukacije i osnaživanja svih sektora u društvu, pružanje različitih socijalnih usluga koje država nije razvijala, zaštita okoliša, socijalno poduzetništvo, borba protiv korupcije.
Jedna od najvećih prepreka s kojom se brojne organizacije civilnoga društva susreću u provedbi EU projekata je vezana uz sufinanciranje.  Naime, iako je veći dio sredstava za odobrene projekte financiran sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima, dio sredstava na pojedinom projektu treba osigurati i sam korisnik.
 
Brojnim organizacijama civilnoga društva takvo sufinanciranje nije jednostavno osigurati što nerijetko stvara značajne probleme u likvidnosti udruga i može ugroziti učinkovitost provedbe projektnih aktivnosti.
 
Imajući u vidu korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te sve veća sredstava koja su na raspolaganju sektoru civilnoga društva, važno je osigurati kontinuitet ulaganja u jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za učinkovitu provedbu EU projekata i projekata financiranih iz inozemnih fondova.
 
Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge od travnja 2011. godine do danas pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata.
 
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova Ured za udruge raspisuje jednom godišnje na temelju važećih Pravila za sufinanciranje za tekuću kalendarsku godinu, a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.
 
Pravilima za sufinanciranje određuju se kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izabrati i sufinancirati projekte organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ugovorene u okviru programa Europske unije za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Aktivnost A 509051 – Sufinanciranje EU projekata.
 
Sredstva za sufinanciranje projekata Ured za udruge odobrava periodično Odlukom o sufinanciranju i to do iskorištenja ukupnog raspoloživog iznosa utvrđenog postotkom iz članka 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.
 
U tijeku kalendarske godine istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave može se odobriti sufinanciranje najviše tri projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od tri projekta. Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ured za udruge nastoji sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika. Istoj organizaciji civilnoga društva Ured za udruge može samo jednom sufinancirati isti projekt.
 
Detaljnije informacije o postupku prijave nalaze se u Uputama za prijavitelje za 2021. godinu.
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati direktno na adresu elektroničke pošte: sufinanciranje@udruge.vlada.hr