Logo i Smjernice za vidljivost

Sukladno članku 12. Ugovora o sufinanciranju, korisnik se obvezuje na svim tiskanim, video, elektroničkim i drugim materijalima u vezi s Projektom te na svojim internetskim stranicama istaknuti grb Republike Hrvatske i naziv Ureda za udruge kao institucije koja Projekt sufinancira, te ispunjavati i druge obveze sukladno Smjernicama za vidljivost  Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u projektima i programima financiranim iz javnih izvora, koje se nalaze na mrežnoj stranici Ureda za udruge.
 
Na svakom primjerku publikacije, programa, izloška, video ili audio materijala odnosno drugom vidljivom rezultatu Projekta koji je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge, nakon datuma potpisa ugovora, korisnik sufinanciranja je dužan istaknuti obavijest sljedećeg sadržaja: “Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu (navesti oblik vidljivog rezultata Projekta) isključiva su odgovornost (navesti naziv organizacije korisnika Projekta) i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“
 

Dokumenti za preuzeti:
 
Smjernice za vidljivost
  1. Logotip_HR- .jpg
  2. Logotip_HR- .png
  3. Logotip_ENG- .png
  4. Logotip_HRvektorski format
  5. Logotip_ENG- vektorski format
  6. Logotip_HR_horizontalni- vektorski format
  7. Logotip_ENG_horizontalni- vektorski format