Program Europa za građane otvoren za Hrvatsku

 
Program Europa za građane jedan je od programa Zajednice (koji je donošenjem Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Europa za građane) za razdoblje 2007. – 2013. otvoren za Republiku Hrvatsku.
 
Ovim programom koji se provodi posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) ) želi se promicati aktivno europsko građanstvo, dovodeći građane u središte interesa, nudeći im mogućnost preuzimanja odgovornosti kao (budućih) građana Europe i omogućavajući im da raspravljaju i razmjenjuju mišljenje o Europskoj uniji. Cilj programa jest ojačati europski identitet, razviti osjećaj pripadnosti Europskoj uniji te promicati interkulturalni dijalog među građanima. Želi se promicati aktivno europsko građanstvo, dovodeći građane u središte interesa, nudeći im mogućnost preuzimanja odgovornosti kao (budućih) građana Europe i omogućavajući im da raspravljaju i razmjenjuju mišljenje o Europskoj uniji.  
Program odgovara na potrebu sudjelovanja građanstva u izgradnji Europe i potiče suradnju između građana i njihovih organizacija u različitim zemljama s ciljem susretanja, zajedničkog djelovanja i razvoja njihovih vlastitih ideja o europskom okruženju. Posebni ciljevi programa Europa za građane su povezati ljude lokalnih zajednica u svrhu razmjena, učenja i izgradnje, približiti Europu građanima te poticati interakciju između građana i organizacija civilnoga društva.   
 
U organizaciji Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, u Kristalnoj dvorani hotela Westin, 22. listopada 2007. od 10 do 13 sati održan je Info dan o programu Europa za građane, čijim nositeljem provedbe je imenovan Ured za udruge Vlade RH. Na predstavljanju programa govorili su dr.sc. Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Davor Čilić, zamjenik državnog tajnika iz Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Mladen Andrlić, ravnatelj Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Pavel Tychtl, predstavnik Europske komisije, Opće uprave za obrazovanje i kulturu, te Vincent Degert, šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Program Info dana izvolite preuzeti ovdje.
 
Svrha Info-dana bila je predstaviti javnosti i potencijalnim korisnicima program Europa za građane 2007.- 2013., upoznati ih s postupcima i pravilima njegove provedbe te sa svim aktivnostima i mogućnostima dobivanja financijskih potpora koje se njime nude.

Predstojnik Ureda dr. sc. Igor Vidačak istaknuo je kako se radi o novom programu Europske zajednice kojime se želi potaknuti aktivnije sudjelovanje građana i organizacija civilnoga društva u procesu europskih integracija, a Hrvatska je prva ne-članica EU uključena u Program i punopravno sudjeluje u korištenju njegovih sredstava. U programu mogu sudjelovati lokalne vlasti, skupine građana, organizacije civilnoga društva odnosno aktivno europsko građanstvo, koje će razvojem vlastitih ideja i suradnjom sa sličnim organizacijama iz drugih zemalja, preko susreta i zajedničkog djelovanja, promicati bolje razumijevanje i komunikaciju građana Europske unije. Za razdoblje do 2013. godine Programom je osigurano 215 milijuna eura, naveo je g. Vidačak, a raspodjela sredstava ovisit će o kvaliteti ponuđenih prijekata. 

Detaljan sadržaj programa, uvjete i procedure podnošenja prijedloga možete pronaći u Programskom vodiču (eng. Programme Guide), kojeg možete preuzeti ovdje
 
Opći kalendar raspisivanja natječaja možete pronaći ovdje
 
Do kraja tekuće godine postoji mogućnost podnošenja projektnih prijedloga bratimljenja gradova, unutar aktivnosti 1 „Aktivni građani za Europu“, i to do 1. prosinca 2007., kao i za dodjelu strukturne potpore organizacijama za istraživanja europskih javnih politika i organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini, unutar aktivnosti 2 "Aktivno civilno društvo za Europu", do 23. studenog 2007.

Prezentaciju g. Tychtla možete preuzeti ovdje.

Odjeci u medijima:

Fotogalerija Info dana