Europski gospodarski i socijalni odbor

Slika /slike/eesc-logo-hr-pos.jpg
Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano 1957. godine Rimskim ugovorima, koje daje stručne savjete glavnim EU institucijama (Europskoj komisiji, Vijeću i Europskom parlamentu). EGSO na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija Europske unije i civilnoga društva.
EGSO iznosi mišljenja na predložene zakonodavne akte Europske unije te samoinicijativna mišljenja. Promiče vrijednosti participativne demokracije u Europskoj uniji i pomaže u jačanju uloge organizacija civilnoga društva kroz uključivanje u "strukturni dijalog". Predstavlja forum koji pridonosi jačanju demokratskog legitimiteta i učinkovitosti EU tako što omogućuje organizacijama civilnoga društva iz zemalja članica izražavanje stajališta na europskoj razini.

EGSO ispunjava tri ključne misije:
- pomoć u osiguravanju da politike i zakonodavstvo EU-a odražavaju stvarno gospodarsko, socijalno i društveno stanje;
- izgradnja participativnije EU, bliže svojim građanima;
- promicanje vrijednosti EU-a i organizacija civilnoga društva na globalnoj razini. 

Sastoji se od tri grupe: udruge poslodavaca, sindikati te ostale organizacija civilnoga društva koje predstavljaju različite interese. Hrvatska ima ukupno devet članova, tri člana iz svake grupe (poslodavci, sindikati i ostale organizacije civilnoga društva). EGSO osigurava institucionalni forum organiziranog civilnoga društva za zastupanje, informiranje, izražavanje i dijalog. Predstavnici EGSO-a u Republici Hrvatskoj blisko surađuju sa Savjetom za razvoj civilnoga društva u formuliranju stajališta civilnoga društva na razini Europske unije.

EGSO ima šest sekcija za pojedina područja i jednu savjetodavnu komisiju:
  • ECO - Ekonomska i monetarna unija, gospodarska i društvena kohezija
  • INT- Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja
  • TEN - Promet, energija, infrastruktura te ekonomska i socijalna kohezija
  • REX - Vanjski odnosi
  • NAT - Poljoprivreda, ruralni razvoj i okoliš
  • SOC - Zapošljavanje, društvena pitanja i građanstvo
  • CCMI - Savjetodavna komisija za industrijske promjene

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europskog gospodarskog i socijalnog foruma: http://www.eesc.europa.eu/ 
Dio internetske stranice preveden je i na hrvatski jezik: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.hr.home