Članovi EGSO-a

Hrvatska ima devet članova u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, tri člana iz svake grupe (poslodavci, sindikati i ostale organizacije civilnoga društva). 
Vlada Republike Hrvatske je na 243. sjednici održanoj 4. lipnja 2020. imenovala članove EGSO-a iz Republike Hrvatske za novo mandatno razdoblje od 2020. do 2025. godine.

Sukladno provedenom Javnom pozivu te proceduri izbora putem Savjeta za razvoj civilnoga društva, za predstavnike organizacija civilnoga društva imenovani su Danko Relić, Svjetlana Marijon i Lidija Pavić – Rogošić.

Uz predstavnike organizacija civilnoga društva, članovima Europskog gospodarsko-socijalnog odbora iz Republike Hrvatske imenovani su i  Davor Majetić, Dragica Martinović Džamonja, Violeta Jelić, Marija Hanževački, Anica Milićević Pezelj i Vilim Ribić.
 


Vlada Republike Hrvatske je na 238. sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine imenovala članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) iz Republike Hrvatske za novo mandatno razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Na prijedlog Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, imenovani su Lidija Pavić-RogošićMarina Škrabalo Toni Vidan za predstavnike udruga i u novom sazivu EGSO-a. Ured za udruge je prijedlog dostavio slijedom rasprave na sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva gdje je iskazana podrška produljenju mandata postojećim članovima iz reda organizacija civilnog društva koji su izabrani 2013. godine temeljem Javnog poziva za odabir članova EGSO-a iz reda udruga iz Republike Hrvatske.

Predstavnik okolišnih udruga iz Hrvatske u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Toni Vidan, izabran je 20. siječnja 2016. godine za predsjednika nove radne skupine "Proizvođači - potrošači energije i proizvođačko-potrošačke energetske zadruge: šanse i izazovi u EU".

Uz predstavnike udruga, Davor Majetić imenovan je članom na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca, Dragica Martinović Džamonja na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, Violeta Jelić na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, Marija Hanževački na prijedlog Nezavisnih hrvatskih sindikata, Ana Miličević Pezelj na prijedlog Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Vilim Ribić na prijedlog Matice hrvatskih sindikata. 
 
EGSO posvećuje pažnju komunikaciji i suradnji s drugim relevantnim organizacijama, tijelima EU te civilnim društvom. Jedan od potpredsjednika EGSO-a posebno je zadužen za komunikaciju i suradnju s drugim organizacijama, tijelima i civilnim društvom te vođenje Grupe za komunikaciju. U svakoj je zemlji po jedan član dodatno zadužen za lokalnu komunikaciju. Nakon Lidije Pavić-Rogošić, u novom mandatu od rujna 2015. za lokalnu komunikaciju posebno je zadužena Marina Škrabalo, koju se može kontaktirati na e-mail marina@gong.hr.