Plenarne sjednice

551. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu 5. i 7. svibnja 2020. održana je na daljinu 551. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. 
Usvojena su mišljenja:
- Održivo financiranje cjeloživotnog učenja i razvoja vještina u kontekstu nedostatka kvalificirane radne snage (na traženje hrvatskog predsjedništva).
- Demografski izazovi u EU-u u svjetlu gospodarskih i razvojnih nejednakosti (na traženje hrvatskog predsjedništva). 
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski poljoprivredni jamstveni fond 2021. 
- Smjernice za zapošljavanje.

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

550. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 19. i 20. veljače 2020. održana 550. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Sudjelovali su glavni direktor Međunarodne organizacije rada Guy Ryder, voditelj ureda za vezu udruge Coldiretti pri EU-u Paolo Di Stefano i potpredsjednik Europske komisije zadužen za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič.
Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju usvojila je sljedeća mišljenja: Godišnja strategija održivog rasta 2020.; Ekonomska politika europodručja 2020.

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

549. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 22. i 23. siječnja 2020. održana 549. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Plenarnom zasjedanju prisustvovali su Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske; Tom Jenkins, bivši predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora; Madeleina Kay, aktivistica, Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo; Ovais Sarmad, zamjenik izvršnog tajnika UNFCCC-a; Enrico Giovannini, glasnogovornik Talijanskog saveza za održivi razvoj (ASviS); Semia Cherif, koordinatorica i glavna autorica mreže MedECC, Tunis i Olga Kikou, voditeljica ureda organizacije Compassion in World Farming pri EU-u.
Ministar vanjskih poslova RH predstavio je prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem EU i izrazio spremnost na blisku suradnju s EGSO-om tijekom narednih šest mjeseci. Predstavnice i predstavnici europskog civilnog društva afirmativno su reagirali na spremnost Vlade RH da se angažira na provedbi Europskog stupa socijalnih prava u svrhu smanjenja socio-ekonomskih nejednakosti i negativnih demografskih trendova unutar EU-a. Za EGSO "Europa koja štiti" treba značiti da EU svoje građane štiti od siromaštva, nejednakosti i diskriminacije. Očekivanja EGSO-a od Hrvatske posebno su velika u pogledu konkretnih, pozitivnih pomaka u politici proširenja i otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom koje bi trebao iznjedriti Zagrebački samit.
Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš usvojila je mišljenje Održivo gospodarstvo kakvo trebamo.
Jedna od tema bila je i borba protiv klimatskih promjena te je održana rasprava o COP25 i Europskom zelenom planu.

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

548. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 11. i 12. prosinca 2019. održana 548. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Sudjelovali su Jutta Urpilainen, europska povjerenica za međunarodna partnerstva, Isabelle A.J. Durant, zamjenica glavnog tajnika Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD), Mikolaj Dowgielewicz, stalni predstavnik Europske investicijske banke (EIB) pri europskim institucijama u Bruxellesu, predstavnici platforme za suradnju mladih Afričke unije i EU-a - Elena Bonell de Pascual za skupinu "Business & Job Creation cluster" i Oyewole Oginni za skupinu "Peace & Security cluster" te dobitnici Nagrade za civilno društvo za 2019. godinu. Mišljenja koja su usvojena na sjednici:
1. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja: Uporabna vrijednost; Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2018.
2. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Oporezivanje / privatna ulaganja i ciljevi održivog razvoja - suradnja s Odborom stručnjaka UN-a za međunarodnu suradnju u poreznim pitanjima.
3. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Zajednički minimalni standardi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti; Izrada programa EU-a za prava osoba s invaliditetom za razdoblje 2020. - 2030.
4. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Evaluacija Direktive o zaštiti okoliša putem kaznenog prava; Populizam i temeljna prava - prigradska i ruralna područja; Financijska disciplina i fleksibilnost među stupovima. 
5. Stručna skupina za vanjske odnose: Vanjska pomoć, ulaganja i trgovina kao instrumenti za smanjenje uzroka gospodarskih migracija, s posebnim naglaskom na Africi; Obvezujući ugovor UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; Digitalizacija i MSP-ovi u euromediteranskoj regiji. 

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

​​547. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 30. i 31. listopada 2019. održana 547. plenarna sjednica EGSO-a. Na plenarnoj sjednici sudjelovali su Michel Barnier, glavni pregovarač Europske komisije za Brexit, André Wilkens, direktor Europske zaklade za kulturu, Pier Luigi Sacco, posebni savjetnik Tibora Navracsicsa, povjerenika za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Airan Berg, umjetnički direktor Festivala regija i Elke Kaschl-Mohni, ravnateljica Goethe Instituta u Bruxellesu. Usvojeno je niz mišljenja.
1. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja: Lanac blokova i jedinstveno tržište; Antropocentrična umjetna inteligencija; Strateški program za razdoblje 2021. - 2027. / EIT. 
2. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Izuzeće od PDV-a i trošarina za obrambene napore; Ekonomska politika europodručja 2020.; Godišnji pregled rasta za 2019.; Posjeti zemljama u sklopu Europskog semestra za razdoblje 2018.-2019.
3. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Programi za dodjelu državljanstva i prava boravka ulagačima u Europskoj uniji; Pojačana suradnja između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova). 
4. Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene: Osiguravanje uključivog sektorskog prelaska na digitalizirani željeznički sektor.
5. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Konstruktivnija uloga civilnog društva u provedbi zakonodavstva o okolišu; Izvješće EK-a o napretku u provedbi strategije EU-a za šume; Ocjenjivanje učinka ZPP-a na generacijsku obnovu; Plavo biogospodarstvo; Provedba akcijskog plana za kružno gospodarstvo. 
6. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi.
7. Stručna skupina za vanjske odnose: Uloga trgovinske i investicijske politike EU-a u poboljšanju gospodarskih rezultata u EU-u.

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

​546. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 25. i 26. rujna 2019. održana 546. plenarna sjednica EGSO-a. Na plenarnoj sjednici bili su prisutni potpredsjednica Europskog parlamenta Klára Dobrev, europska ombudsmenica Emily O'Reilly, potpredsjednik Europske komisijeValdis Dombrovskis, Tuomas Saarenheimo, finski stalni podtajnik za međunarodne poslove i financijska tržišta, Christian Ebeke, v.d. predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda pri Europskoj uniji, i Louka T. Katseli, predsjednica Narodne banke Grčke (Cipar) i bivša grčka ministrica gospodarstva i rada. Usvojena su sljedeća mišljenja:
1. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja: Bolja regulativa / Analiza stanja; Emisije / laka i gospodarska vozila. 
2. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Izmjena Fonda solidarnosti - Brexit bez dogovora. 
3. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Europski stup socijalnih prava - evaluacija početne faze provedbe i preporuke za budućnost; Globalni sporazum o migracijama: provedba na temelju vrijednosti EU-a; Nove vještine / socijalna uključenost; Ulaganja u sigurnost i zdravlje na radu: troškovi i koristi; Promjene u svijetu rada i starenje stanovništva; Prijelazna klauzula.
4. Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene: Europski fond za prilagodbu globalizaciji.
5. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Dokument za razmatranje "Prema održivoj Europi do 2030."; Razvoj sinergija među različitim planovima za kružno gospodarstvo; Socijalna dimenzija ribarstva; Odobrenja za ribarska plovila nakon Brexita u 2020. 
6. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Novi institucijski okvir za energetsku i klimatsku politiku do 2025.; Bilateralni sporazumi o cestovnom prijevozu između Švicarske i Njemačke te Švicarske i Italije; Smjernice za slobodan protok neosobnih podataka; Osnovna povezanost nakon Brexita - produljenje razdoblja valjanosti. 
7. Stručna skupina za vanjske odnose: Deset godina Istočnog partnerstva: promišljanje o postignućima i oblikovanje buduće politike Istočnog partnerstva; Međunarodna trgovina i turizam - globalni program održivog razvoja. 

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

545. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 17. i 18. srpnja 2019. održana 545. plenarna sjednica EGSO-a. Usvojeno je niz mišljenja.
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Oporezivanje u kontekstu digitalnog gospodarstva; Oporezivanje - glasovanje kvalificiranom većinom; Prema otpornijem i održivijem europskom gospodarstvu; Nova vizija za dovršetak ekonomske i monetarne unije; Europski semestar i kohezijska politika - Ususret novoj europskoj strategiji za razdoblje nakon 2020.
2. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja: Lanac blokova i socijalna ekonomija; Poticanje jedinstvenog tržišta pogodnog za poduzetništvo i inovacije; Uloga potrošača u kružnom gospodarstvu.
3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Promet, energija i usluge od općeg interesa kao pokretači održivog rasta u EU-u putem digitalne revolucije; Stanje energetske unije 2018.; Strateški akcijski plan za baterije.
4. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Promicanje kratkih i alternativnih lanaca opskrbe hranom u EU-u: uloga agroekologije; Poljoprivredna djelatnost i izazov profitabilnosti. 
5. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Nova uloga javnih službi za zapošljavanje u kontekstu provedbe europskog stupa socijalnih prava; Podučavanje o Europi - razvijanje skupa alata za škole.  
6. Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene: Sektorska industrijska perspektiva o usklađivanju klimatskih i energetskih politika. 

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

​544. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 19. i 20. lipnja 2019. održana 544. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Mišljenja koja su usvojena na sjednici:
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Gospodarska konvergencija i konkurentnost unutar makroregija EU-a - transnacionalni klasteri; Plan ulaganja za Europu: pregled stanja i sljedeći koraci; Prema snažnijoj međunarodnoj ulozi eura. 
2. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja: Europski pravni okvir / poduzeća socijalne ekonomije.
3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Za bolju provedbu stupa socijalnih prava i promicanje osnovnih usluga. 
4. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.
5. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Smjernice za zapošljavanje; Dodatno jačanje vladavine prava u Uniji. Trenutačno stanje i mogući sljedeći koraci. 
6. Strategija za dugoročno smanjenje emisije stakleničkih plinova u EU-u (komunikacija). 

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

543. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 15. i 16. svibnja 2019. održana 543. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Mišljenja koja su usvojena na sjednici:
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om (e-trgovina); PDV - određeni zahtjevi za pružatelje platnih usluga. 
2. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja: Doprinos poduzeća socijalne ekonomije jačanju kohezije i demokracije u Europi; Komunikacija o jedinstvenom tržištu; Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji.
3. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Komunikacija kojom se ažurira strategija za biogospodarstvo iz 2012.; Globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima.
4. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Pitanja rodne ravnopravnosti; Neiskorišteni potencijal filantropije u Europi. 
5. Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene: Gospodarske, tehnološke i društvene promjene u naprednim zdravstvenim uslugama za starije; Rad s azbestom u energetskoj obnovi.

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

542. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 20. i 21. ožujka 2019. održana 542. plenarna sjednica EGSO-a. Usvojeno je niz mišljenja.
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Budućnost kohezijske politike u razdoblju nakon 2020.
2. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja: Digitalna pismenost na području zdravlja; Europska normizacija za 2019.; Usklađene norme. 
3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja.
4. Stručna skupina za vanjske odnose: Put bijele golubice - Prijedlog globalne strategije za izgradnju mira pod vodstvom EU-a; Povezivanje Europe i Azije - temelji za strategiju EU-a; Obrazovanje i strukovno osposobljavanje u euromediteranskoj regiji. 
5. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Prema sveobuhvatnijem okviru EU-a za endokrine disruptore.
6. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Prava osoba s invaliditetom da glasaju na izborima za EP; Mogućnosti zapošljavanja za gospodarski neaktivne osobe; Obrazovni sustavi kao podrška u sprječavanju neusklađenosti vještina; Postizanje postojane demokracije snažnim i raznolikim civilnim društvom; Edukacija o Europskoj uniji; Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (izmjena)
7. Uzimanje u obzir stavova europskih građana u cilju održive budućnosti.
8. Budućnost EU-a: koristi za građane i poštovanje europskih vrijednosti. 

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

​541. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 21. i 22. veljače 2019. održana 541. plenarna sjednica EGSO-a. Usvojena su sljedeća mišljenja.
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Godišnji pregled rasta za 2019.; PEACE IV - Nastavak programâ suradnje.
2. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Potrebe i prava građana u kontekstu digitalne revolucije; Sigurnost zračnog prometa nakon Brexita; Osiguravanje osnovne zračne povezanosti nakon Brexita; Osiguravanje osnovne povezanosti u cestovnom prijevozu tereta nakon Brexita.
3. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Promicanje zdrave i održive prehrane u EU-u; Pravila koja se odnose na EFPR nakon Brexita; Odobrenja za ribarska plovila nakon Brexita.
4. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Za europsku okvirnu direktivu o minimalnom dohotku; Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus + u kontekstu Brexita. 

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

540. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 23. i 24. siječnja 2019. održana 540. plenarna sjednica EGSO-a. Na plenarnoj sjednici sudjelovao je Michel Barnier, glavni pregovarač EU-a, te je ovom prilikom iznio stajališta EU-a o sporazumu o Brexitu i prikazao moguće buduće scenarije. Usvojena su i sljedeća mišljenja. 

1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Provedba konačnog sustava PDV-a; Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. - 2023.; Ekonomska politika europodručja 2019.

2. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti; Prilagodba zakonodavstva EU-a o energetskoj učinkovitosti s obzirom na Brexit.

3. Stručna skupina za vanjske odnose: Žene na zapadnom Balkanu; Reforma WTO-a radi prilagodbe razvoju svjetske trgovine; Uloga unutarnjih savjetodavnih skupina u praćenju provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini.

4. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Mjere za očuvanje i kontrolu na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika; Izravna plaćanja i potpora ruralnom razvoju za 2019. i 2020.

5. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Socijalni dijalog za inovacije u digitalnom gospodarstvu; Zajednički standardi i postupci država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka).

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

539. plenarno zasjedanje: 12. i 13. prosinca 2018. u Bruxellesu održana je EGSO 539. plenarna sjednica na kojoj su usvojena sljedeća mišljenja. 

1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Europski sustav financijskog nadzora (ESFS) - izmijenjeni prijedlog o borbi protiv pranja novca.

2. Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju: Maloprodajni sektor; Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2017.; Primjena članaka 107. i 108. UFEU-a na određene kategorije horizontalnih državnih potpora; Oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla.

3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Minimalna razina osposobljavanja pomoraca; Program EURATOM za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2021.-2025.); VFO i ITER; VFO i razgradnja nuklearnih postrojenja i radioaktivni otpad.

4. Stručna skupina za vanjske odnose: Multilateralni sud za ulaganja; Instrument pretpristupne pomoći (IPA III); Instrument za susjedstvo, razvoj i suradnju te Instrument za nuklearnu sigurnost.

5. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Ponovna uporaba vode; Olakšavanje pristupa nedržavnih aktera financiranju borbe protiv klimatskih promjena; Usklađivanje obveza izvješćivanja o okolišu; Provedba zakonodavstva EU-a o okolišu: voda, otpad i kvaliteta zraka; Europski fond za pomorstvo i ribarstvo; Čisti zrak za sve; Kontrola ribarstva.

6. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Troškovi "ne-imigracije" i neintegracije; Položaj Romkinja; Rodna ravnopravnost na europskim tržištima rada; Europska granična i obalna straža; Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu; Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za EP.

7. Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene: Čimbenici konkurentnosti europskog drvoprerađivačkog sektora; Održivo uključivo biogospodarstvo - nove prilike za europsko gospodarstvo; Europski fond za obranu; Europski fond za prilagodbu globalizaciji; Kreativna Europa.

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

​538. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 17. i 18. listopada 2018. održana 538. plenarna sjednica EGSO-a. Usvojena su sljedeća mišljenja. 

1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju: Akcijski plan za održivo financiranje; Uredba o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. - 2027.; Uredba o EFRR-u i Kohezijskom fondu; Obveze institucijskih ulagača i upravitelja imovinom u pogledu održivosti; Održivo financiranje: taksonomija i referentne vrijednosti; Revizija europskog zakonodavstva o trošarinama; Fiscalis za razdoblje 2021. - 2027.; Vrijednosni papiri EU-a osigurani državnim obveznicama (SBBS); Program potpore reformama; Europska funkcija stabilizacije ulaganja; InvestEU; Ekonomska politika europodručja 2018. (dodatno mišljenje); Ranija isplata sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI). 

2. Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju: Europsko pravo trgovačkih društava; Obzor Europa; Program za jedinstveno tržište; Program Carina; Europski svemirski program; Izvođenje dokaza i dostava pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima; Program za borbu protiv prijevara u EU-u; Financijska potpora namijenjena opremi za carinske provjere.

3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo: Dostupnost i ponovna uporaba javnih podataka i podataka financiranih javnim sredstvima; Održiva mobilnost za Europu; Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture; Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja + Elektroničke informacije o prijevozu tereta; Provedba projekata mreže TEN-T; Povezana i automatizirana mobilnost; Označivanje guma; Norme za emisije CO2 za kamione + Masa i dimenzije cestovnih vozila; Program Digitalna Europa; Organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije; Prijedlog o prilagodbi mreže TEN-T u svjetlu Brexita; Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. 

4. Stručna skupina za vanjske odnose: Odluka o pridruživanju prekomorskih zemalja. 

5. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš: Europski pakt za financiranje klimatskih mjera; Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu; Zakonodavni prijedlozi o ZPP-u; Program LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti; Jačanje odgovora EU-a u području civilne zaštite - rescEU;  Europska agencija za kontrolu ribarstva (kodifikacija).

6. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo: Paket mjera za obrazovanje; Sljedeća strategija EU-a za mlade; Nova agenda za kulturu; Jačanje zaštite zviždača na razini EU-a; Europski socijalni fond +; Proračun Unije i vladavina prava; Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti; Fond za azil i migracije i Fond za integrirano upravljanje granicama; Fond za unutarnju sigurnost; Erasmus; Europske snage solidarnosti; Okvir za interoperabilnost.

7. Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene: Izazovi i industrijske promjene u europskom sektoru zrakoplovstva i istraživanja svemira; Industrijska politika za 2030.

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

537. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 19. i 20. rujna 2018. održana 537. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Usvojeno je niz mišljenja. 
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju
- Višegodišnji financijski okvir nakon 2020
- Uredba o europskoj teritorijalnoj suradnji za razdoblje 2021. - 2027.
- Uredba o prekograničnom mehanizmu za razdoblje 2021. - 2027.
- Program Periklo IV.

2. Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju 
- Umjetna inteligencija / utjecaj na rad
- Povjerenje, privatnost i sigurnost / internet stvari
- Supsidijarnost i prekomjerna regulacija
- Umjetna inteligencija za Europu
- Digitalna transformacija / zdravstvo i skrb
- Nove pogodnosti za potrošače
- Istraživanje i inovacije - obnovljeni europski program
- Mala poduzeća koja su uvrštena na burzu
- Osiguranje od građanskopravne odgovornosti / motorna vozila
- Sigurnost vozila / zaštita nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu
- Homologacija s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine
- Homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo
- Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove

3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo
- Instrument za povezivanje Europe (2018.)
- Pravednost i transparentnost za korisnike internetskih usluga posredovanja i tražilica
- Inicijativa za svladavanje izazova u pogledu širenja dezinformacija na internetskim platformama

4. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš 
- Transparentnost znanstvenih procjena i upravljanje Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA)
- Poboljšanje lanca opskrbe hranom
- Prikladniji pokazatelji za evaluaciju ciljeva održivog razvoja - doprinos civilnog društva
- Doprinos europskih ruralnih područja Godini kulturne baštine 2018.
- Biogospodarstvo - doprinos ostvarenju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a i UN-ovih ciljeva održivog razvoja
- Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama
- Višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna

5. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo 
- Europsko nadzorno tijelo za rad
- Pristup socijalnoj zaštiti
- Revizija Zakonika o vizama
- Digitalni jaz među spolovima
- Zaštita radnika od karcinogenih i mutagenih tvari na radu
- Pojačana suradnja u borbi protiv bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem
- Vizni informacijski sustav (VIS)

Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje.

536. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 11. i 12. srpnja 2018. održana 536. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Sjednica se bavila temom modernizacije europskog gospodarstva, o čemu je raspravljano s Marošom Šefčovičem, potpredsjednikom Europske komisije, zaduženim za Energetsku uniju. Uz to, austrijski savezni ministar za EU, umjetnost, kulturu i medije, Gernot Blümel, predstavio je prioritete austrijskog predsjedanja. Na plenarnoj sjednici usvojena su sljedeća mišljenja:
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju - Paket mjera o lošim kreditima; Smanjenje prepreka prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova; Okvir za pokrivene obveznice; Financijske tehnologije (Fin Tech); Masovno financiranje putem interneta i financiranje pojedinaca od strane pojedinaca; Oporezivanje dobiti multinacionalnih poduzeća u digitalnom gospodarstvu; Carinsko područje EU-a (izmjena); PDV - produljenje primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze i mehanizma brze reakcije.
2. Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju - SEPA/Širenje - Širenje jedinstvenog područja plaćanja u eurima; Primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala; Revizija Uredbe o stavljanju na tržište prekursora eksploziva i njihovoj uporabi; Carinski zakonik Unije (izmjena);
3. Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo - Učinci nove decentralizirane i digitalizirane strukture opskrbe energijom s nultom stopom emisija ugljika na radna mjesta i regionalna gospodarstva; Uloga prometa u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i posljedični utjecaj na donošenje politika EU-a; Modernizacija propisa o uspostavljanju vršne domene .eu;
4. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša; Preinaka Uredbe 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Okvir za praćenje kružnog gospodarstva; Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnom moru; Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka); Nominalne količine za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu; Jednakovrijednost pregleda - sjeme iz Brazila i Moldove;
5. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo - Upravljanje prijelazom na digitalno tržište rada; Položaj žena s invaliditetom, Sigurnost osobnih iskaznica građana EU-a i boravišnih isprava, Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u kaznenim postupcima; Dokazi u kaznenom postupku.
Između ostaloga, usvojena su mišljenja koja se odnose na upravljanje prijelazom na digitalno tržište rada; položaj žena s invaliditetom; sigurnost osobnih iskaznica građana EU-a i boravišnih isprava, pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u kaznenim postupcima, okvir za praćenje kružnog gospodarstva; kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju, ulogu prometa u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i posljedični utjecaj na donošenje politika EU-a te masovno financiranje putem interneta i financiranje pojedinaca od strane pojedinaca.
Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje

535. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 23. i 24. svibnja 2018. održana 535. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Raspravom o budućnosti Europe EGSO je ovom prigodom obilježio i 60 godina postojanja. Više o tome moguće je pročitati ovdje. Na plenarnoj sjednici su usvojena sljedeća mišljenja:

  1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju - Paket za reformu PDV-a (II)
  2. Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju - Poduzeća socijalne ekonomije / migranti; Paket o robi; Procjena zdravstvenih tehnologija
  3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo - Računalstvo visokih performansi
  4. Stručna skupina za vanjske odnose - Sporazum o pridruživanju između EU-a i Mercosura
  5. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša - Povezanost zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu; Strategija o plastici u kružnom gospodarstvu (uključujući obradu brodskog otpada); Budućnost hrane i poljoprivrede; Mjere za poboljšanje usklađenosti s propisima o okolišu i upravljanja okolišem; Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
  6. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo - Transparentni i predvidivi uvjeti rada; Interoperabilnost među informacijskim sustavima EU-a (granice, vize, policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije).                                

Sva mišljenja moguće je pronaći ovdje

534. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 18. i 19. travnja 2018. održana plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Na novi dvogodišnji mandat predsjednika izabran je Luca Jahier. Usvojeno je nekoliko mišljenja: Paket mjera za ekonomsku i monetarnu uniju; Revizija bonitetnih pravila za investicijska društva; Financiranje europskog stupa socijalnih prava (Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju); Dovršetak Agende za bolju regulativu: boljim rješenjima do boljih rezultata (Komunikacija) (Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju); Ekonomska i socijalna kohezija i europska integracija zapadnog Balkana - izazovi i prioriteti; Pregled izravnih stranih ulaganja u Europskog uniji (Stručna skupina za vanjske odnose);  Europski okvir za kvalitetna učinkovita naukovanja; Akcijski plan EU-a za razdoblje 2017.-2019. - Borba protiv razlike u plaćama između spolova (Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo); Pristup međunarodnom tržištu za usluge prijevoza običnim i turističkim autobusima; Kombinirani prijevoz robe; Čista i energetski učinkovita vozila; Izmjena Direktive o unutarnjem tržištu plina; Akcijski plan o infrastrukturi za alternativna goriva; Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija; Jačanje europskih energetskih mreža; Treće izvješće o stanju energetske unije (Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo) te Strategija LeaderSHIP. Više informacija dostupno je ovdje

533. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 14. i 15. ožujka 2018. godine održana 533. plenarna sjednica EGSO-a, na kojoj su usvojena mišljenja: Paket za reformu PDV-a (I), Dovršetak bankarske unije (komunikacija), Potpora strukturnim reformama u državama članicama (Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju); Nezakonit sadržaj/internetske platforme, Srednjoročna evaluacija programa Copernicus (2014.-2020.), Paket mjera za intelektualno vlasništvo, Program za istraživanja i osposobljavanje EZAE-a (Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju); Novi poticaj partnerstvu Afrike i EU-a (Vanjski odnosi); Smjernice za zapošljavanje, Socijalno održiv koncept za digitalno doba, Budućnost rada/vještina (Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo); te Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi. Više informacija dostupno je ovdje

532. plenarno zasjedanje: Na plenarnoj sjednica EGSO-a održanoj 14. i 15. veljače 2018. godine u Bruxellesu sudjelovala je i francuska ministrica europskih poslova. Usvojena su mišljenja: Izbjegavanje strogih politika štednje u EU-u na temelju stečenih iskustava; Europski sustav financijskog nadzora - reforme (Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju); Paket o javnoj nabavi; Emisije CO2 - osobni automobili i gospodarska vozila; Ugovori o prodaji robe (izmjena) (Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju); Slobodan protok neosobnih podataka u EU-u; Akt o kibersigurnosti; Komunikacija o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji (Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo); Uloga Turske u izbjegličkoj krizi; Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u sporazumima o slobodnoj trgovini koje je sklopio EU (Vanjski odnosi); Poticanje klimatskih mjera nedržavnih aktera; Jednakovrijednost pregleda - sjeme iz Brazila i Moldove; Kontrola newcastleske bolesti; Stokovi haringe u Baltičkome moru (Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša); Industrijske promjene u zdravstvenom sektoru; Ulaganje u pametnu, inovativnu i održivu industriju (Industrijske promjene); te Godišnji pregled rasta za 2018. godinu. Više informacija dostupno je ovdje.

531. plenarno zasjedanjeU Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica EGSO-a, na kojoj su usvojena mišljenja o Godišnjem programu rada Unije za europsku normizaciju za 2018. (INT/830), Usvajanju sveobuhvatnog pristupa industrijskoj politici u EU-u – poboljšanje poslovnog okruženja i potpore konkurentnosti europske industrije, Borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja, Načinima odvraćanja od utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, Ekonomskoj politici europodručja 2018. godine, kao i Razdobljem vožnje i odmora, radnim vremenom i upućivanjem radnika. Tijekom plenarne rasprave održane su i dvije opće rasprave. Prva se odnosila na financiranje pakta za klimu, a Miguel Arias Canete, povjerenik za klimatsku i energetsku politiku u svom je izlaganju predstavio planove i aktivnosti, a posebice planirana financijska sredstva koja Europska unija namjerava uložiti u rješavanje pitanja klimatskih promjena i dekarbonizacije jer, kako je rečeno, današnja ulaganja trebala bi spasiti svijet sutrašnjice. U drugoj je raspravi Zornitsa Roussinova, zamjenica ministra rada i socijalne politike Bugarske predstavila prioritete bugarskog predsjedništva Vijeća EU s posebnim osvrtom na područje socijalne politike. Više informacija dostupno je ovdje.

530. plenarno zasjedanje530. plenarna sjednica EGSO-a održana je 6. i 7. prosinca 2017. godine u Bruxellesu. Na sjednici su usvojena mišljenja o Suradnji s civilnim društvom radi sprečavanja radikalizacije mladihDoprinosu civilnog društva razvoju sveobuhvatne prehrambene politike u EU-u, Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU, Nejednakoj raspodjeli bogatstva u Europi: jazu među državama članicama u pogledu dobiti i rada, te Središnjoj ulozi trgovine i ulaganja u ostvarivanju i provedbi ciljeva održivog razvoja.

U okviru sjednice, 7. prosinca održana je i svečana dodjela Nagrada EGSO-a za civilno društvo u 2017.godini. Tema ovogodišnje, 9. nagrade bili su Inovativni projekti za promicanje kvalitetnog zapošljavanja i poduzetništva za budućnost rada. Među 111 pristiglih projekata iz 25 država članica, stručni žiri odabrao je 5 dobitnika. Prvu nagradu, u vrijednosti 14.000 EUR, osvojio je projekt njemačke udruge Discovering hands, koji osposobljava slijepe i slabovidne žene da svoje iznimne taktilne sposobnosti iskoriste za rano otkrivanje raka dojke. Ostale nagrade, u vrijednosti od po 9.000 EUR osvojili su projekti organizacija REvive iz Grčke koji pomaže boljoj integraciji izbjeglica, tražitelja azila i migranata kroz poduku u računalnom programiranju i povezivanje s mladim poduzetnicima; projekt belgijske organizacije DUO for a JOB, usmjeren na međugeneracijski i međukulturni program mentorstva koji povezuje mlade migrante u potrazi za zaposlenjem i osobe starije od 50 godina sa srodnim profesionalnim iskustvom; projekt talijanske organizacije Progetto Quid, etičke modne marke koja pomaže pripadnicima ranjivih skupina – tražiteljima azila, žrtvama ropstva, prostitucije i nasilja u obitelji da uđu na tržište rada, te projekt Laundry ID španjolske organizacije Institute of Robotics for Dependency (IRD), usmjeren na stvaranje poslova za osobe s invaliditetom u praonici rublja koja je tehnološki prilagođena njihovim potrebama. 
Više o nagrađenim projektima možete saznati u video prilogu

529. plenarno zasjedanje: Na 529. plenarnom zasjedanju EGSO-a, održanom 18. i 19. listopada u Bruxellesu naglasak je bio na ostvarenju čiste integrirane mobilnosti te na budućnosti Europe kao zajednice koja nadilazi tehnička i ekonomska pitanja. EGSO je podržao Komunikaciju Komisije "Europa u pokretu", koja izražava namjeru Europske unije da do 2025. godine osigura čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost, koja će obuhvatiti sva prijevozna sredstva i pokriti čitavu Uniju. S obzirom na to da je EU suočena s gorućim izazovima poput budućnosti rada, rastućih nejednakosti i siromaštva, globalizacije i migracija, građani sve više dovode u pitanje ideju EU. Socijalne i demokratske reforme stoga su ključne da osiguraju podršku građana ideji EU. Istaknuto je kako je Uprava EU-a primarni čimbenik koji bi trebao dijeliti zajednički osjećaj svrhe i vizije Europe, odnosno njezinu "dodanu vrijednost", koja se ne bi smjela izgubiti iz fokusa prilikom donošenja ekonomskih odluka. Ključni dokumenti za ovu raspravu su Bijela knjiga o budućnosti Europe, Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije i Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a. Detaljniji izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja možete preuzeti ovdje.

528. plenarno zasjedanje: Na 528. plenarnom zasjedanju EGSO-a, održanom 20. i 21. rujna u Bruxellesu, fokus je bio na budućnosti Europe. U prisustvu predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera održana je opća rasprava o njegovom govoru o stanju Unije, u kojoj je višestruko naglašena potreba za solidarnošću, jačanjem socijalne dimenzije i jedinstva Europske unije te ponovnim oživljavanjem vizije EU-a. Predsjednik EGSO-a Georges Dassis ovom je prilikom predao Junckeru izvještaje s nacionalnih rasprava o budućnosti Europe, koje je EGSO organizirao u 27 država članica za pogledom civilnoga društva o budućem razvoju Europe, a na temelju Bijele knjige o budućnosti Europe. Kompilacija nacionalnih konzultacija s komentarima civilnog društva na Bijelu knjigu dostupna je ovdje. Također, usvojeno je i mišljenje o Ulozi socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u novim oblicima rada (SOC/561), s obzirom da novi oblici rada utječu na tradicionalne radne odnose, te su mnogi radnici stavljeni izvan tradicionalnih struktura kolektivnog pregovaranja i sindikalnog zastupanja, a rasprava se vodila i oko europske građanske inicijative o zabrani korištenja glifosfata u poljoprivredi unutar Europske unije, koja je prikupila 1,3 milijuna potpisa. Više informacija dostupno je ovdje.

​527. plenarno zasjedanje: EGSO je 5. i 6. srpnja 2017. u Bruxellesu usvojio mišljenja o zaštiti osobnih podataka, utjecaju digitalizacije i robotizacije prometa na kreiranje politika EU-a, pravilima EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti, vanjskoj dimenziji socijalne ekonomije, poboljšanju učinkovitosti politika EU-a u korist malih i srednjih poduzeća i preispitivanju provedbe politike EU-a u području okoliša. Usvojene su i dvije Rezolucije: Rezolucija o doprinosu EGSO-a programu rada Europske komisije za 2018. godinu i Rezolucija o Bijeloj knjizi Europske komisije o budućnosti Europe. Održane su i opće rasprave o napretku pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom, uz sudjelovanje Michela Barniera, glavnog pregovarača za vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom, i o prioritetima estonskog predsjedanja, uz sudjelovanje Mattija Maasikasa, posebnog predstavnika estonskog predsjedništva EU pri europskim institucijama. Više informacija dostupno je ovdje

526. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu 31. svibnja i 1. lipnja 2017. održano je 526. plenarno zasjedanje EGSO-a. U fokusu zasjedanja bile su teme umjetne inteligencije i kulture u kontekstu međunarodnih odnosa i održivog razvoja. Detaljnjije izvješće na hrvatskom jeziku dostupno je ovdje.

525. plenarno zasjedanje: EGSO je 24. i 25. travnja 2017. je u Bruxellesu ugostio tri važna gosta. U raspravi o slobodi medija i ljudskim pravima održanoj prvog dana plenarnog zasjedanja sudjelovao Can Dündar, turski novinar nominiran za nagradu Saharov za 2016. Profesor Dušan Sidjanski, počasni predsjednik Europskog centra za kulturu, sudjelovao je u raspravi o budućnosti Europe i ulozi civilnog društva, a plenarno zasjedanje završeno je raspravom o energetskom paketu i stanju energetske unije u kojoj je sudjelovao Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju. Više informacija dostupno je ovdje

​524. plenarno zasjedanje: Tijekom zasjedanja održanog 29. i 30. ožujka 2017. raspravljalo se o kohezijskoj politici nakon 2020. i trgovinskoj politici Europske unije. Više informacija dostupno je ovdje

523. plenarno zasjedanje: Na plenarnom zasjedanju održanom 22. i 23. veljače 2017. raspravljalo se o budućnosti Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, a bilo je riječi i o poljoprivredi i njenom potencijalnom doprinosu u provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja. Usvojena su i mišljenja „Uspostavljanje novog okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa“, „Visokokvalitetnom obrazovanju za sve“, „Učinkovitost financiranja/suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti“ i „Novi program vještina“. Više informacija dostupno je ovdje, a sažeci usvojenih mišljenja dostupni ovdje.

522. plenarno zasjedanje: Na plenarnom zasjedanju održanom 25. i 26. siječnja 2017. usvojeno je mišljenje o Europskom stupu socijalnih prava, raspravljalo se o energetskom siromaštvu te su predstavljeni prioriteti malteškog predsjeništva Vijećem EU. Više informacija dostupno je ovdje

521. plenarno zasjedanje: Na zasjedanju održanom 14. i 15. prosinca 2016. raspravljalo se o Europskoj uniji u idućoj godini. Naglašena je potreba za rješavanjem problema nejednakosti, jedinstvenog digitalnog tržišta i energetike te očuvanja demokratskih vrijednosti EU. Detaljnije izvješće na hrvatskom jeziku dostupno je ovdje

520. plenarno zasjedanje: Plenarnom zasjedanju održanom 19. i 20. listopada 2016. prisustvovao je Carlos Moedas, europski povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije. U fokusu je bio Obzor 2020, najambiciozniji program za istraživanje i inovacije Europske unije, koji bi u razdoblju od 2014. do 2020. godine trebao osigurati oko 80 milijardi eura financiranja za europske projekte istraživanja i razvoja. Detaljnije izvješće dostupno ovdje

519. plenarno zasjedanje:  Na plenarnoj sjednici održanoj 21. i 22. rujna 2016. debatiralo se o stanju Europske unije s Jean-Claude Junckerom, predsjednikom Europske komisije, a svoja su stajališta prezentirali i Markus Beyrer, glavni direktor organizacije BusinessEurope, Luca Visentini, glavni tajnik Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Conny Reuter, supredsjedatelj Liaison Group, uz sudjelovanje europskih organizacija civilnoga društva i mreže. Više informacija dostupno je ovdje

518. plenarno zasjedanje: Plenarno zasjedanje na temu prioriteta slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a održano je 13. srpnja 2016. O budućnosti ekonomske i monetarne unije raspravljalo se drugi dan zasjedanja, 14. srpnja 2016. Više informacija dostupno ovdje

517. plenarno zasjedanje: 25. svibnja 2016. raspravljalo se o budućnosti odnosa EU-a i AKP-a. Plenarnom zasjedanju održanom 25. i 26. svibnja 2016. prisustvovali su Joseph Chilengi, predsjednik Gospodarskog, socijalnog i kulturnog vijeća Afričke unije (ECOSOCC), Neven Mimica, europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj i Patrick Bernasconi, predsjednik Vijeća za gospodarska i socijalna pitanja te okoliš. Za više informacija pogledati ovdje.

516. plenarno zasjedanje: Na plenarnoj sjednici održanoj 27. travnja 2016. EGSO je usvojio dva mišljenja: o integraciji izbjeglica u EU-u i kružnom gospodarstvu. Detaljnije izvješće dostupno je ovdje. Drugog dana sjednice vodila se rasprava o inicijativi za energetsku uniju. EGSO je izradio prijedloge dva mišljenja vezana za energetiku: Stanje energetske unije 2015. i Vanjska dimenzija energetske politike EU-a, o kojima se raspravlja na plenarnoj sjednici prije njihovog usvajanja. U raspravi je sudjelovao Maroš Šefcovic, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju. Detaljnije izvješće dostupno ovdje.

515. plenarno zasjedanje: EGSO je na sjednici 15. i 16. ožujka 2016. predstavio izvještaj o situaciji s izbjeglicama temeljem posjeta nekoliko zemalja, uključujući i Hrvatsku. Usvojena su mišljenja:
- Gospodarsko upravljanje/Financijski instrumenti/Oporezivanje: Direktiva o prospektu Vanjsko predstavljanje euro-područja (preuzmi mišljenje); Europski sustav osiguranja depozita; Koraci prema dovršetku EMU-a; Nacionalni odbori za konkurentnost; Gospodarska politika euro-područja 2016.; Program potpore strukturnim reformama;
- Unutarnje tržište: Poboljšanje jedinstvenog tržišta;
- Pomorska sigurnost: Europska agencija za pomorsku sigurnost;
- Sigurnost: Europski program sigurnosti
Detaljniji izvještaj dostupan ovdje

514. plenarno zasjedanje: Plenarno zasjedanje na temu obrane schengenske pravne stečevine organizirano je 17. veljače 2016. godine. EGSO je apelirao na europske i nacionalne organizacije civilnoga društva na pokazivanje podrške, ne samo očuvanju, već daljnjem jačanju i proširenju šengenskog prostora te je usvojio rezoluciju u kojoj je dao punu podršku Schengenskom sporazumu. Sažetak plenarnog zasjedanja s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite ovdje.

513. plenarno zasjedanje: Tijekom zasjedanja održanog 20. i 21. siječnja 2016., predstavnici tuniškog kvarteta prezentirali su analizu situacije u Tunisu. Također, EGSO je usvojio energetski paket koji se sastoji od mišljenja: Okvir za označivanje energetske učinkovitosti; Ostvarivanje novih pogodnosti za potrošače energije; Pokretanje postupka javnog savjetovanja o novom modelu energetskog tržišta; Pravni okvir u području sekuritizacije.

512. plenarno zasjedanje: Na plenarnom zasjedanju 9. i 10. prosinca 2015. sudjelovali su luksemburški ministar rada, zapošljavanja i socijalnog i solidarnog gospodarstva Nicolas Schmit te prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans, a dodijeljena je i Nagrada civilnog društva. Sažetak plenarnog zasjedanja s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite ovdje.