Plenarne sjednice

536. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 11. i 12. srpnja 2018. održana 536. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Sjednica se bavila temom modernizacije europskog gospodarstva, o čemu je raspravljano s Marošom Šefčovičem, potpredsjednikom Europske komisije, zaduženim za Energetsku uniju. Uz to, austrijski savezni ministar za EU, umjetnost, kulturu i medije, Gernot Blümel, predstavio je prioritete austrijskog predsjedanja. Na plenarnoj sjednici usvojena su sljedeća mišljenja:
1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju - Paket mjera o lošim kreditima; Smanjenje prepreka prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova; Okvir za pokrivene obveznice; Financijske tehnologije (Fin Tech); Masovno financiranje putem interneta i financiranje pojedinaca od strane pojedinaca; Oporezivanje dobiti multinacionalnih poduzeća u digitalnom gospodarstvu; Carinsko područje EU-a (izmjena); PDV - produljenje primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze i mehanizma brze reakcije.
2. Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju - SEPA/Širenje - Širenje jedinstvenog područja plaćanja u eurima; Primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala; Revizija Uredbe o stavljanju na tržište prekursora eksploziva i njihovoj uporabi; Carinski zakonik Unije (izmjena);
3. Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo - Učinci nove decentralizirane i digitalizirane strukture opskrbe energijom s nultom stopom emisija ugljika na radna mjesta i regionalna gospodarstva; Uloga prometa u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i posljedični utjecaj na donošenje politika EU-a; Modernizacija propisa o uspostavljanju vršne domene .eu;
4. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša; Preinaka Uredbe 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Okvir za praćenje kružnog gospodarstva; Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnom moru; Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka); Nominalne količine za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu; Jednakovrijednost pregleda - sjeme iz Brazila i Moldove;
5. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo - Upravljanje prijelazom na digitalno tržište rada; Položaj žena s invaliditetom, Sigurnost osobnih iskaznica građana EU-a i boravišnih isprava, Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u kaznenim postupcima; Dokazi u kaznenom postupku.
Između ostaloga, usvojena su mišljenja koja se odnose na upravljanje prijelazom na digitalno tržište rada; položaj žena s invaliditetom; sigurnost osobnih iskaznica građana EU-a i boravišnih isprava, pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u kaznenim postupcima, okvir za praćenje kružnog gospodarstva; kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju, ulogu prometa u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i posljedični utjecaj na donošenje politika EU-a te masovno financiranje putem interneta i financiranje pojedinaca od strane pojedinaca.
Sva mišljenja mogu se pronaći ovdje

535. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 23. i 24. svibnja 2018. održana 535. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Raspravom o budućnosti Europe EGSO je ovom prigodom obilježio i 60 godina postojanja. Više o tome moguće je pročitati ovdje. Na plenarnoj sjednici su usvojena sljedeća mišljenja:

  1. Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju - Paket za reformu PDV-a (II)
  2. Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju - Poduzeća socijalne ekonomije / migranti; Paket o robi; Procjena zdravstvenih tehnologija
  3. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo - Računalstvo visokih performansi
  4. Stručna skupina za vanjske odnose - Sporazum o pridruživanju između EU-a i Mercosura
  5. Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša - Povezanost zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu; Strategija o plastici u kružnom gospodarstvu (uključujući obradu brodskog otpada); Budućnost hrane i poljoprivrede; Mjere za poboljšanje usklađenosti s propisima o okolišu i upravljanja okolišem; Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
  6. Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo - Transparentni i predvidivi uvjeti rada; Interoperabilnost među informacijskim sustavima EU-a (granice, vize, policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije).                                

Sva mišljenja moguće je pronaći ovdje

534. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 18. i 19. travnja 2018. održana plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora. Na novi dvogodišnji mandat predsjednika izabran je Luca Jahier. Usvojeno je nekoliko mišljenja: Paket mjera za ekonomsku i monetarnu uniju; Revizija bonitetnih pravila za investicijska društva; Financiranje europskog stupa socijalnih prava (Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju); Dovršetak Agende za bolju regulativu: boljim rješenjima do boljih rezultata (Komunikacija) (Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju); Ekonomska i socijalna kohezija i europska integracija zapadnog Balkana - izazovi i prioriteti; Pregled izravnih stranih ulaganja u Europskog uniji (Stručna skupina za vanjske odnose);  Europski okvir za kvalitetna učinkovita naukovanja; Akcijski plan EU-a za razdoblje 2017.-2019. - Borba protiv razlike u plaćama između spolova (Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo); Pristup međunarodnom tržištu za usluge prijevoza običnim i turističkim autobusima; Kombinirani prijevoz robe; Čista i energetski učinkovita vozila; Izmjena Direktive o unutarnjem tržištu plina; Akcijski plan o infrastrukturi za alternativna goriva; Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija; Jačanje europskih energetskih mreža; Treće izvješće o stanju energetske unije (Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo) te Strategija LeaderSHIP. Više informacija dostupno je ovdje

533. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu je 14. i 15. ožujka 2018. godine održana 533. plenarna sjednica EGSO-a, na kojoj su usvojena mišljenja: Paket za reformu PDV-a (I), Dovršetak bankarske unije (komunikacija), Potpora strukturnim reformama u državama članicama (Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju); Nezakonit sadržaj/internetske platforme, Srednjoročna evaluacija programa Copernicus (2014.-2020.), Paket mjera za intelektualno vlasništvo, Program za istraživanja i osposobljavanje EZAE-a (Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju); Novi poticaj partnerstvu Afrike i EU-a (Vanjski odnosi); Smjernice za zapošljavanje, Socijalno održiv koncept za digitalno doba, Budućnost rada/vještina (Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo); te Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi. Više informacija dostupno je ovdje

532. plenarno zasjedanje: Na plenarnoj sjednica EGSO-a održanoj 14. i 15. veljače 2018. godine u Bruxellesu sudjelovala je i francuska ministrica europskih poslova. Usvojena su mišljenja: Izbjegavanje strogih politika štednje u EU-u na temelju stečenih iskustava; Europski sustav financijskog nadzora - reforme (Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te gospodarsku i socijalnu koheziju); Paket o javnoj nabavi; Emisije CO2 - osobni automobili i gospodarska vozila; Ugovori o prodaji robe (izmjena) (Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju); Slobodan protok neosobnih podataka u EU-u; Akt o kibersigurnosti; Komunikacija o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji (Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo); Uloga Turske u izbjegličkoj krizi; Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u sporazumima o slobodnoj trgovini koje je sklopio EU (Vanjski odnosi); Poticanje klimatskih mjera nedržavnih aktera; Jednakovrijednost pregleda - sjeme iz Brazila i Moldove; Kontrola newcastleske bolesti; Stokovi haringe u Baltičkome moru (Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša); Industrijske promjene u zdravstvenom sektoru; Ulaganje u pametnu, inovativnu i održivu industriju (Industrijske promjene); te Godišnji pregled rasta za 2018. godinu. Više informacija dostupno je ovdje.

531. plenarno zasjedanjeU Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica EGSO-a, na kojoj su usvojena mišljenja o Godišnjem programu rada Unije za europsku normizaciju za 2018. (INT/830), Usvajanju sveobuhvatnog pristupa industrijskoj politici u EU-u – poboljšanje poslovnog okruženja i potpore konkurentnosti europske industrije, Borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja, Načinima odvraćanja od utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, Ekonomskoj politici europodručja 2018. godine, kao i Razdobljem vožnje i odmora, radnim vremenom i upućivanjem radnika. Tijekom plenarne rasprave održane su i dvije opće rasprave. Prva se odnosila na financiranje pakta za klimu, a Miguel Arias Canete, povjerenik za klimatsku i energetsku politiku u svom je izlaganju predstavio planove i aktivnosti, a posebice planirana financijska sredstva koja Europska unija namjerava uložiti u rješavanje pitanja klimatskih promjena i dekarbonizacije jer, kako je rečeno, današnja ulaganja trebala bi spasiti svijet sutrašnjice. U drugoj je raspravi Zornitsa Roussinova, zamjenica ministra rada i socijalne politike Bugarske predstavila prioritete bugarskog predsjedništva Vijeća EU s posebnim osvrtom na područje socijalne politike. Više informacija dostupno je ovdje.

530. plenarno zasjedanje530. plenarna sjednica EGSO-a održana je 6. i 7. prosinca 2017. godine u Bruxellesu. Na sjednici su usvojena mišljenja o Suradnji s civilnim društvom radi sprečavanja radikalizacije mladihDoprinosu civilnog društva razvoju sveobuhvatne prehrambene politike u EU-u, Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU, Nejednakoj raspodjeli bogatstva u Europi: jazu među državama članicama u pogledu dobiti i rada, te Središnjoj ulozi trgovine i ulaganja u ostvarivanju i provedbi ciljeva održivog razvoja.

U okviru sjednice, 7. prosinca održana je i svečana dodjela Nagrada EGSO-a za civilno društvo u 2017.godini. Tema ovogodišnje, 9. nagrade bili su Inovativni projekti za promicanje kvalitetnog zapošljavanja i poduzetništva za budućnost rada. Među 111 pristiglih projekata iz 25 država članica, stručni žiri odabrao je 5 dobitnika. Prvu nagradu, u vrijednosti 14.000 EUR, osvojio je projekt njemačke udruge Discovering hands, koji osposobljava slijepe i slabovidne žene da svoje iznimne taktilne sposobnosti iskoriste za rano otkrivanje raka dojke. Ostale nagrade, u vrijednosti od po 9.000 EUR osvojili su projekti organizacija REvive iz Grčke koji pomaže boljoj integraciji izbjeglica, tražitelja azila i migranata kroz poduku u računalnom programiranju i povezivanje s mladim poduzetnicima; projekt belgijske organizacije DUO for a JOB, usmjeren na međugeneracijski i međukulturni program mentorstva koji povezuje mlade migrante u potrazi za zaposlenjem i osobe starije od 50 godina sa srodnim profesionalnim iskustvom; projekt talijanske organizacije Progetto Quid, etičke modne marke koja pomaže pripadnicima ranjivih skupina – tražiteljima azila, žrtvama ropstva, prostitucije i nasilja u obitelji da uđu na tržište rada, te projekt Laundry ID španjolske organizacije Institute of Robotics for Dependency (IRD), usmjeren na stvaranje poslova za osobe s invaliditetom u praonici rublja koja je tehnološki prilagođena njihovim potrebama. 
Više o nagrađenim projektima možete saznati u video prilogu

529. plenarno zasjedanje: Na 529. plenarnom zasjedanju EGSO-a, održanom 18. i 19. listopada u Bruxellesu naglasak je bio na ostvarenju čiste integrirane mobilnosti te na budućnosti Europe kao zajednice koja nadilazi tehnička i ekonomska pitanja. EGSO je podržao Komunikaciju Komisije "Europa u pokretu", koja izražava namjeru Europske unije da do 2025. godine osigura čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost, koja će obuhvatiti sva prijevozna sredstva i pokriti čitavu Uniju. S obzirom na to da je EU suočena s gorućim izazovima poput budućnosti rada, rastućih nejednakosti i siromaštva, globalizacije i migracija, građani sve više dovode u pitanje ideju EU. Socijalne i demokratske reforme stoga su ključne da osiguraju podršku građana ideji EU. Istaknuto je kako je Uprava EU-a primarni čimbenik koji bi trebao dijeliti zajednički osjećaj svrhe i vizije Europe, odnosno njezinu "dodanu vrijednost", koja se ne bi smjela izgubiti iz fokusa prilikom donošenja ekonomskih odluka. Ključni dokumenti za ovu raspravu su Bijela knjiga o budućnosti Europe, Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije i Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a. Detaljniji izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja možete preuzeti ovdje.

528. plenarno zasjedanje: Na 528. plenarnom zasjedanju EGSO-a, održanom 20. i 21. rujna u Bruxellesu, fokus je bio na budućnosti Europe. U prisustvu predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera održana je opća rasprava o njegovom govoru o stanju Unije, u kojoj je višestruko naglašena potreba za solidarnošću, jačanjem socijalne dimenzije i jedinstva Europske unije te ponovnim oživljavanjem vizije EU-a. Predsjednik EGSO-a Georges Dassis ovom je prilikom predao Junckeru izvještaje s nacionalnih rasprava o budućnosti Europe, koje je EGSO organizirao u 27 država članica za pogledom civilnoga društva o budućem razvoju Europe, a na temelju Bijele knjige o budućnosti Europe. Kompilacija nacionalnih konzultacija s komentarima civilnog društva na Bijelu knjigu dostupna je ovdje. Također, usvojeno je i mišljenje o Ulozi socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u novim oblicima rada (SOC/561), s obzirom da novi oblici rada utječu na tradicionalne radne odnose, te su mnogi radnici stavljeni izvan tradicionalnih struktura kolektivnog pregovaranja i sindikalnog zastupanja, a rasprava se vodila i oko europske građanske inicijative o zabrani korištenja glifosfata u poljoprivredi unutar Europske unije, koja je prikupila 1,3 milijuna potpisa. Više informacija dostupno je ovdje.

​527. plenarno zasjedanje: EGSO je 5. i 6. srpnja 2017. u Bruxellesu usvojio mišljenja o zaštiti osobnih podataka, utjecaju digitalizacije i robotizacije prometa na kreiranje politika EU-a, pravilima EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti, vanjskoj dimenziji socijalne ekonomije, poboljšanju učinkovitosti politika EU-a u korist malih i srednjih poduzeća i preispitivanju provedbe politike EU-a u području okoliša. Usvojene su i dvije Rezolucije: Rezolucija o doprinosu EGSO-a programu rada Europske komisije za 2018. godinu i Rezolucija o Bijeloj knjizi Europske komisije o budućnosti Europe. Održane su i opće rasprave o napretku pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom, uz sudjelovanje Michela Barniera, glavnog pregovarača za vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom, i o prioritetima estonskog predsjedanja, uz sudjelovanje Mattija Maasikasa, posebnog predstavnika estonskog predsjedništva EU pri europskim institucijama. Više informacija dostupno je ovdje

526. plenarno zasjedanje: U Bruxellesu 31. svibnja i 1. lipnja 2017. održano je 526. plenarno zasjedanje EGSO-a. U fokusu zasjedanja bile su teme umjetne inteligencije i kulture u kontekstu međunarodnih odnosa i održivog razvoja. Detaljnjije izvješće na hrvatskom jeziku dostupno je ovdje.

525. plenarno zasjedanje: EGSO je 24. i 25. travnja 2017. je u Bruxellesu ugostio tri važna gosta. U raspravi o slobodi medija i ljudskim pravima održanoj prvog dana plenarnog zasjedanja sudjelovao Can Dündar, turski novinar nominiran za nagradu Saharov za 2016. Profesor Dušan Sidjanski, počasni predsjednik Europskog centra za kulturu, sudjelovao je u raspravi o budućnosti Europe i ulozi civilnog društva, a plenarno zasjedanje završeno je raspravom o energetskom paketu i stanju energetske unije u kojoj je sudjelovao Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju. Više informacija dostupno je ovdje

​524. plenarno zasjedanje: Tijekom zasjedanja održanog 29. i 30. ožujka 2017. raspravljalo se o kohezijskoj politici nakon 2020. i trgovinskoj politici Europske unije. Više informacija dostupno je ovdje

523. plenarno zasjedanje: Na plenarnom zasjedanju održanom 22. i 23. veljače 2017. raspravljalo se o budućnosti Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, a bilo je riječi i o poljoprivredi i njenom potencijalnom doprinosu u provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja. Usvojena su i mišljenja „Uspostavljanje novog okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa“, „Visokokvalitetnom obrazovanju za sve“, „Učinkovitost financiranja/suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti“ i „Novi program vještina“. Više informacija dostupno je ovdje, a sažeci usvojenih mišljenja dostupni ovdje.

522. plenarno zasjedanje: Na plenarnom zasjedanju održanom 25. i 26. siječnja 2017. usvojeno je mišljenje o Europskom stupu socijalnih prava, raspravljalo se o energetskom siromaštvu te su predstavljeni prioriteti malteškog predsjeništva Vijećem EU. Više informacija dostupno je ovdje

521. plenarno zasjedanje: Na zasjedanju održanom 14. i 15. prosinca 2016. raspravljalo se o Europskoj uniji u idućoj godini. Naglašena je potreba za rješavanjem problema nejednakosti, jedinstvenog digitalnog tržišta i energetike te očuvanja demokratskih vrijednosti EU. Detaljnije izvješće na hrvatskom jeziku dostupno je ovdje

520. plenarno zasjedanje: Plenarnom zasjedanju održanom 19. i 20. listopada 2016. prisustvovao je Carlos Moedas, europski povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije. U fokusu je bio Obzor 2020, najambiciozniji program za istraživanje i inovacije Europske unije, koji bi u razdoblju od 2014. do 2020. godine trebao osigurati oko 80 milijardi eura financiranja za europske projekte istraživanja i razvoja. Detaljnije izvješće dostupno ovdje

519. plenarno zasjedanje:  Na plenarnoj sjednici održanoj 21. i 22. rujna 2016. debatiralo se o stanju Europske unije s Jean-Claude Junckerom, predsjednikom Europske komisije, a svoja su stajališta prezentirali i Markus Beyrer, glavni direktor organizacije BusinessEurope, Luca Visentini, glavni tajnik Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Conny Reuter, supredsjedatelj Liaison Group, uz sudjelovanje europskih organizacija civilnoga društva i mreže. Više informacija dostupno je ovdje

518. plenarno zasjedanje: Plenarno zasjedanje na temu prioriteta slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a održano je 13. srpnja 2016. O budućnosti ekonomske i monetarne unije raspravljalo se drugi dan zasjedanja, 14. srpnja 2016. Više informacija dostupno ovdje

517. plenarno zasjedanje: 25. svibnja 2016. raspravljalo se o budućnosti odnosa EU-a i AKP-a. Plenarnom zasjedanju održanom 25. i 26. svibnja 2016. prisustvovali su Joseph Chilengi, predsjednik Gospodarskog, socijalnog i kulturnog vijeća Afričke unije (ECOSOCC), Neven Mimica, europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj i Patrick Bernasconi, predsjednik Vijeća za gospodarska i socijalna pitanja te okoliš. Za više informacija pogledati ovdje.

516. plenarno zasjedanje: Na plenarnoj sjednici održanoj 27. travnja 2016. EGSO je usvojio dva mišljenja: o integraciji izbjeglica u EU-u i kružnom gospodarstvu. Detaljnije izvješće dostupno je ovdje. Drugog dana sjednice vodila se rasprava o inicijativi za energetsku uniju. EGSO je izradio prijedloge dva mišljenja vezana za energetiku: Stanje energetske unije 2015. i Vanjska dimenzija energetske politike EU-a, o kojima se raspravlja na plenarnoj sjednici prije njihovog usvajanja. U raspravi je sudjelovao Maroš Šefcovic, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju. Detaljnije izvješće dostupno ovdje.

515. plenarno zasjedanje: EGSO je na sjednici 15. i 16. ožujka 2016. predstavio izvještaj o situaciji s izbjeglicama temeljem posjeta nekoliko zemalja, uključujući i Hrvatsku. Usvojena su mišljenja:
- Gospodarsko upravljanje/Financijski instrumenti/Oporezivanje: Direktiva o prospektu Vanjsko predstavljanje euro-područja (preuzmi mišljenje); Europski sustav osiguranja depozita; Koraci prema dovršetku EMU-a; Nacionalni odbori za konkurentnost; Gospodarska politika euro-područja 2016.; Program potpore strukturnim reformama;
- Unutarnje tržište: Poboljšanje jedinstvenog tržišta;
- Pomorska sigurnost: Europska agencija za pomorsku sigurnost;
- Sigurnost: Europski program sigurnosti
Detaljniji izvještaj dostupan ovdje

514. plenarno zasjedanje: Plenarno zasjedanje na temu obrane schengenske pravne stečevine organizirano je 17. veljače 2016. godine. EGSO je apelirao na europske i nacionalne organizacije civilnoga društva na pokazivanje podrške, ne samo očuvanju, već daljnjem jačanju i proširenju šengenskog prostora te je usvojio rezoluciju u kojoj je dao punu podršku Schengenskom sporazumu. Sažetak plenarnog zasjedanja s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite ovdje.

513. plenarno zasjedanje: Tijekom zasjedanja održanog 20. i 21. siječnja 2016., predstavnici tuniškog kvarteta prezentirali su analizu situacije u Tunisu. Također, EGSO je usvojio energetski paket koji se sastoji od mišljenja: Okvir za označivanje energetske učinkovitosti; Ostvarivanje novih pogodnosti za potrošače energije; Pokretanje postupka javnog savjetovanja o novom modelu energetskog tržišta; Pravni okvir u području sekuritizacije.

512. plenarno zasjedanje: Na plenarnom zasjedanju 9. i 10. prosinca 2015. sudjelovali su luksemburški ministar rada, zapošljavanja i socijalnog i solidarnog gospodarstva Nicolas Schmit te prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans, a dodijeljena je i Nagrada civilnog društva. Sažetak plenarnog zasjedanja s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite ovdje.