Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2022. godinu

Slika /slike/IPA/IPA 2009 program.jpg

Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2022. godini.

Temeljem članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015, 37/2021) Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2022. godini.
 
Godišnji plan natječaja za 2022. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2022. godini. Godišnji plan natječaja sadrži 103 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva ukupne vrijednosti više od 800 milijuna kuna.
 
Davatelji sredstava su tijela državne uprave, uredi Vlade RH, javne zaklade te druga javna tijela koja djeluju na nacionalnoj razini, a programi i projekti financirat će se sredstvima državnog proračuna, iz dijela prihoda od igara na sreću te inozemnih fondova.
 
Planirano je financiranje preko 8.100 projekata i programa organizacija civilnoga društva u područjima skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, socijalne skrbi, razvoju volonterstva, pravima djece, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, promicanju znanosti, programa za učenike pripadnike nacionalnih manjina, pomoćnika u nastavi, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, demokratizacije i razvoja civilnog društva, zaštite potrošača, poticanja pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija i medijske pismenosti, međunarodne razvojne suradnje, kulture, potpore proizvođačima u području poljoprivrede, pravnih klinika te potpora provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, aktivnosti sporta,  promicanju razvoja karijere i pristupačnog turizma te projekata za obnovu, uređenje i opremanje planinarskih putova, potpora u zapošljavanju te drugim područjima od interesa za opće dobro.
 
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
 
Sektorske analize, temeljem kojih je izrađen Godišnji plan natječaja, dostupne su za preuzimanje ovdje (ažurirano 6. travnja 2022. godine), a godišnji plan natječaja možete pronaći ovdje (ažurirano 1. travnja 2022. godine).