Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Crikvenici za 2018. godinu

Grad Crikvenica objavio je Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Crikvenici za 2018. godinu.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Javnog natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 286.500,00 kuna.
 
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 800,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna.
 
Grad Crikvenica osigurao je sredstva na sljedećim aktivnostima:
 
  • proslava blagdana i druge manifestacije – 10.000,00 kuna,
  • kulturne manifestacije – 132.500,00 kuna i
  • manifestacije u sportu – 144.000,00 kuna
 
Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu.

Više informacija o Javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.