Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi

Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi.
 
Prijave se podnose iz područja:
- programi u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života Općine Pisarovina.
 
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Pisarovina za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna.
 
Rok za prijavu je 15.12.2018. godine, odnosno do utroška predviđenih sredstava.
 
Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.