Pregled odobrenih financijskih podrški

Pregled financijskih podrški projektima i programima organizacija civilnog društva odobrenih od 2004. godine sačinjen je na temelju izvješća koje su Uredu za udruge Vlade RH dostavili pojedini davatelji financijskih podrški iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, dijela prihoda od igara na sreću te iz drugih javnih izvora.

Namjera je ovog pregleda pridonijeti većoj transparentnosti podataka o odobrenim financijskim podrškama, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015.).
 

Razina davatelja:
Davatelj sredstava:
OIB davatelja:
Županija provedbe:
Naziv organizacije:
OIB organizacije:
Projekt/program:
Voditelj projekta:
Godina financiranja: