Ministarstvo kulture – Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ministarstvo kulture objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu „Umjetnost i kulture za mlade“ unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.
 
Poziv je usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditete i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Otvoren je za organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Ukupna osigurana sredstva su 18.000.000,00 HRK. Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK, a najmanji 100.000,00 i to ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi. Udio sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova te prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
 
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 28. veljače 2017.
 
Detaljne informacije o Pozivu te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.