Blok darovnica za organizacije civilnoga društva

Cilj Blok darovnice za organizacije civilnoga društva je promicanje doprinosa civilnoga društva ekonomskoj i društvenoj koheziji putem obrazovanja za održivi razvoj.

Financiranje
doprinos Švicarske: 4,8 milijuna CHF (90 %)
sufinanciranje RH: 0,48 milijuna CHF (10 %)
UKUPNO: 5,28 milijuna CHF
Oko 37 milijuna kn

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“


Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije"

Opći cilj: promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice.

Specifični ciljevi:
  • povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja;
  • osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje

Rang lista privremeno odabranih projektnih prijedloga - grupa 1.

Rang lista privremeno odabranih projektnih prijedloga - grupa 2.