Središnji državni ured za šport objavio Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini

Središnji državni ured za šport objavio je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini.
 
Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u ukupnome iznosu od 7.040.000,00 kuna.
 
Natječaj će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:
 
  • Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom
     planirana vrijednost iznosi 4.000.000,00 kuna
  • Poticanje  programa  organiziranja  športskih  natjecanja  i  odlaska  na  međunarodna športska natjecanja
     planirana vrijednost iznosi 1.900.000,00 kuna
  • Poticanje programa obuke neplivača
     planirana vrijednost iznosi 800.000,00 kuna
  • Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija
     planirana vrijednost iznosi 300.000,00 kuna
 
Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.
 
Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.
 
Financijskim potporama sufinancirati će se provedba do 80 programa.
 
Rok za prijavu na Natječaj je do 31. ožujka 2018. godine.
 
Više informacija o Javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.