Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Ministarstvo kulture
Razina institucije:EU fondovi i ostali inozemni fondovi
Područje provedbe aktivnosti (županija):Zagrebačka
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije
Datum objave natječaja/poziva:27.1.2021.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:800.000.000,00 kn
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Napomena:U sklopu ovog Poziva dodijelit će se potpora za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine i provedbu mjera koje obuhvaćaju izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja, te radova obnove radi provedbe mjera zaštite, kao i sve hitne radnje poduzete od dana potresa.

Poziv je također namijenjen za nadoknadu novca za provedene hitne mjere zaštite, usluge utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenoga stanja i izrade dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu, te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja.

Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanaciju štete od potresa, sprječavanje nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranje zdravlja i života ljudi i dugoročno očuvanje svih vrijednosti kulturnoga dobra.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne uprave, ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost u području kulture, vjerske zajednice, udruge i organizacije civilnoga društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija te trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju negospodarsku djelatnost.