Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:GRAD ĐAKOVO
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Područje cijele Hrvatske
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni poziv za financijske potpore za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u 2022. godini
Datum objave natječaja/poziva:10.3.2022.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:150.000,00 kn
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:100.000,00 kn
Okvirni broj programa/projekta:3
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Napomena:Datum zatvaranja natječaja/poziva: Do iskorištenosti sredstava, odnosno do 1.12.2022. godine

Za predmetni javni poziv osigurana su sredstva u Proračunu Grada Đakova - tekuće donacije udrugama za pripremu i provođenje EU projekata