Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Europska komisija
Razina institucije:EU fondovi i ostali inozemni fondovi
Područje provedbe aktivnosti (županija):Izvan Republike Hrvatske
Naziv objavljenog natječaja/poziva:LIFE program za 2022. godinu
Datum objave natječaja/poziva:18.5.2022.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:4.10.2022.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:598.000.000,00 €
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Portal:Poveznica
Napomena:U sklopu Poziva 4 je potprograma:

Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura)

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura)

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura)

Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).

U programskom razdoblju 2021.-2027. LIFE sufinancira sljedeće vrste projekata:

Projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE
Strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;
Strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini, te njegovu mobilizaciju;
Projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije