Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Središnji državni ured za demografiju i mlade
Razina institucije:Tijela državne uprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Područje cijele Hrvatske
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu
Datum objave natječaja/poziva:1.9.2022.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:3.10.2022.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:11.000.000,00 kn
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:75.000,00 kn
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:150.000,00 kn
Okvirni broj programa/projekta:100-120
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica