Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Grad Pazin
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Istarska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2024. godinu
Datum objave natječaja/poziva:29.12.2023.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:31.1.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:175.000,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:10,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:80.000,00 €
Okvirni broj programa/projekta:30
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Napomena:Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i savezi, odnosno sve pravne osobe ili fizičke osobe koje na temelju Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 141/22.) mogu obavljati sportsku djelatnost i upisane u evidenciju pravnih osoba u sportu, uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Pazina, te ostale uvjete propisane Natječajem.