Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Općina Rešetari
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Brodsko-posavska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2024. godinu
Datum objave natječaja/poziva:15.1.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:16.2.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:79.500,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:200,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:15.000,00 €
Okvirni broj programa/projekta:40
Napomena:https://resetari.hr/v2/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-javnih-potreba-iz-proracuna-opcine-resetari-za-2024-godinu/