Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Općina Štrigova
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Međimurska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2024. godini
Datum objave natječaja/poziva:18.1.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:22.2.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:61.000,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:150,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:12.000,00 €
Okvirni broj programa/projekta:25
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica