Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Varaždinska županija
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Varaždinska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa z opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2024. godini
Datum objave natječaja/poziva:22.1.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:23.2.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:245.759,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:132,72 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:13.272,28 €
Okvirni broj programa/projekta:225
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Napomena:Javni natječaj odnosi se na prioritetna područja iz strateških dokumenata Županije:
1. aktivnije sudjelovanje mladih u društvu,
2. zaštita i promicanje ljudskih prava,
3. promocije poljoprivrede i šumarstva, zaštita okoliša i prirode te zaštita životinja,
4. promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
5. promicanje sporta,
6. promicanje poduzetništva i obrtništva, zaposlenosti i samozapošljavanja i međusektorskog partnerstva javnog i poslovnog sektora,
7. civilne zaštite i zaštite i spašavanja,
8. razvoja socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti,
9. zaštite zdravlja i
10. zaštita prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji