Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Grad Rijeka
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Primorsko-goranska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu
Datum objave natječaja/poziva:22.1.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:21.2.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:175.800,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:270,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:20.000,00 €
Okvirni broj programa/projekta:90
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica