Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Općina Peteranec
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Koprivničko-križevačka
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2024. godini
Datum objave natječaja/poziva:22.1.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:23.2.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:37.000,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:500,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:13.900,00 €
Okvirni broj programa/projekta:8
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica