Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Grad Mali Lošinj
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Primorsko-goranska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni poziv za (su)financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Mali Lošinj u 2024. godini koje provode organizacije civilnog društva
Datum objave natječaja/poziva:24.1.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:26.2.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:226.600,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:134,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:39.900,00 €
Okvirni broj programa/projekta:53
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica