Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Međimurska županija
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Međimurska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
Datum objave natječaja/poziva:15.2.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:15.3.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:215.000,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:500,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:15.000,00 €
Okvirni broj programa/projekta:2-18
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Napomena:Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:
• Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača – najviši iznos traženih sredstava za financiranje programa/projekta iznosi 6.000,00 eura,
• Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji – najviši iznos traženih sredstava za financiranje programa/projekta iznosi 14.000,00 eura,
• Prioritetno područje 3 – umirovljenici – najviši iznos traženih sredstava za financiranje programa/projekta iznosi 15.000,00 eura,
• Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom – najviši iznos traženih sredstava za financiranje programa/projekta iznosi 13.000,00 eura,
• Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva - najviši iznos traženih sredstava za financiranje programa/projekta iznosi 6.000,00 eura.

Okvirni broj programa/projekta koji se planiraju financirati:
• Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača – 3 potpore,
• Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji – 9 potpora,
• Prioritetno područje 3 – umirovljenici – 8 potpora,
• Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom – 15 potpora,
• Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva – 18 potpora.