Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Grad Daruvar
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Područje cijele Hrvatske
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za prijavu programa/projekata/manifestacija udruga civilnog društva u području kulture Grada Daruvara za 2024. godinu
Datum objave natječaja/poziva:18.3.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:18.4.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:25.000,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:66,36 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:3.981,68 €
Okvirni broj programa/projekta:15
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica