Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Europska komisija
Razina institucije:EU fondovi i ostali inozemni fondovi
Područje provedbe aktivnosti (županija):Izvan Republike Hrvatske
Naziv objavljenog natječaja/poziva: Poziv za dostavu projektnih prijedloga LIFE 2024.
Datum objave natječaja/poziva:18.4.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:19.9.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:571.000.000,00 €
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
EU Funding&Tenders Portal:Poveznica
Virtualni info dani:Poveznica
Napomena:CINEA će od 23. do 26. travnja održati #EUlife24 virtualne Info dane s detaljnim informacijama o ovogodišnjem Pozivu i procesu prijave.

Detaljni pregled rokova prijave po pojedinim područjima:

Strateški projekti za prirodu – SNaP-ovi
– konceptni sažetak: 5. rujna
– puni projektni prijedlog: 6. ožujka 2025.

Strateški integrirani projekti – SIP Okoliš
– konceptni sažetak: 5. rujna
– puni projektni prijedlog: 6. ožujka 2025.
Strateški integrirani projekti – SIP Klima
– konceptni sažetak: 5. rujna
– puni projektni prijedlog: 6. ožujka 2025.

Okvirni ugovori o partnerstvu (FPA OG) (rok za prijavu: 5. rujna)

SAP Prilagodba klimatskim promjenama (rok za prijavu: 17. rujna)
SAP Ublažavanje klimatskih promjena (rok za prijavu: 17. rujna)
SAP Klimatske aktivnosti – upravljanje i informiranje (rok za prijavu: 17. rujna)
Specifični operativni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (SGA OG) (rok za prijavu: 17. rujna)
Specifični operativni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (SGA OG) (rok za prijavu: 17. rujna)
Specifični operativni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (SGA OG) (rok za prijavu: 17. rujna)

SAP Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (rok za prijavu: 19. rujna)
SAP Priroda i bioraznolikost (rok za prijavu: 19. rujna)
SAP Prijelaz na čistu energiju (rok za prijavu: 19. rujna)

Tehnička pomoć za pripremu SNaP-ova (rok za prijavu: 19. rujna)
Tehnička pomoć za pripremu SIP-ova – Okoliš (rok za prijavu: 19. rujna)
Tehnička pomoć za pripremu SIP-ova – Klima (rok za prijavu: 19. rujna)

Tehnička pomoć za replikaciju (rok za prijavu: 19. rujna)

LIFE pripremni projekti (koji adresiraju ad hoc zakonodavstvo i prioritete politika – PLP) (rok a prijavu: 19. rujna)

Bespovratna sredstva za koordinaciju i potporu aktivnostima potprograma Prijelaz na čistu energiju (rok za prijavu: 19. rujna)
– Planovi i strategije energetske tranzicije u općinama i regijama
– Prema učinkovitoj provedbi ključnog zakonodavstva u području održive energije
– Stvarna energetska potrošnja proizvoda koji koriste energiju
– Energetska učinkovitost zgrada – stvaranje uvjeta za bržu, dublju, i pametniju obnovu utemeljenu na uslugama i podacima
– Potpora prijelazu na čistu energiju europskog privatnog sektora
– BUILD UP vještine – Prekvalifikacija i unaprijeđenje vještina za intervencije kojima se omogućuje dekarbonizirani fond zgrada
– Podrška uvođenju visokokvalitetnih instalacija dizalica topline
– Podrška centraliziranom grijanju i hlađenju
– Crowding-in privatnih investicija
– Integrirane usluge za prijelaz na čistu energiju u zgradama i poduzećima
– Pomoć u razvoju projekata za ulaganja u održivu energiju
– Ublažavanje energetskog siromaštva kućanstava u Europi
– Razvoj mehanizama podrške za energetske zajednice
– Pomoć u razvoju projekata za obnovu javnih zgrada