Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Vukovarsko-srijemska županija
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Područje cijele Hrvatske
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge umirovljenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. godinu
Datum objave natječaja/poziva:16.5.2024.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:14.6.2024.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:16.000,00 €
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:265,00 €
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:1.327,00 €
Okvirni broj programa/projekta:20
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica