Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Grad Vukovar
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Vukovarsko-srijemska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:2. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro
Datum objave natječaja/poziva:15.6.2018.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:16.7.2018.
Okvirni broj programa/projekta:4
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica