Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Grad Našice
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Osječko-baranjska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih sredstava za 2019. godinu
Datum objave natječaja/poziva:18.2.2019.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:30.11.2019.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:272.010,00 kn
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:3.500,00 kn
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:12.000,00 kn
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica