Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Općina Karojba
Razina institucije:Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Istarska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2019. godinu
Datum objave natječaja/poziva:27.2.2019.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:29.3.2019.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:52.000,00 kn
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:500,00 kn
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Napomena:Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

 Prioritetno područje 1 – SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
 Prioritetno područje 2 – KULTURA
 Prioritetno područje 3 - SPORT
 Prioritetno područje 4 - OSTALA PODRUČJA

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći ovisi o prioritetnom području (socijalna skrb i zdravstvo - 10.000,00 kuna, kultura - 8.000,00 kuna, sport - 12.000,00 kuna i ostala područja - 1.000,00 kuna).