Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Općina Ljubešćica
Područje provedbe aktivnosti (županija):Varaždinska
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ljubešćica u 2019
Datum objave natječaja/poziva:18.2.2019.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:18.3.2019.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:172.000,00 kn
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica