Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Pronađeno 2482 rezultata.
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Desinić u 2024. godini Općina Desinić09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan u 2024. godiniOpćina Tinjan09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godiniGrad Varaždin09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2024. godinu Općina Štitar 09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa udruga u kulturi iz Proračuna Grada Pregrade u 2024. godiniGrad Pregrada08.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni poziv za prijavu programa/projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Mače u 2024. godini Općina Mače 08.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Skrad te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinuOpćina Skrad07.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2024. godini Općina Podturen07.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN