Godišnji plan natječaja jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/2015), Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge ima obvezu objavljivanja Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Godišnji plan natječaja sadrži pregled svih natječaja zaprimljenih od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te su u njemu prikazani podaci o davatelju financijskih sredstava, nazivu javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje, vremenskom razdoblju ostvarivanja financijske podrške i, ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke. 
 
Informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi, uz naznaku datuma kada je plan ažuriran.

Godišnji plan natječaja županija 
 
Godišnji plan natječaja gradova
 
Godišnji plan natječaja općina

Napomena: Godišnji planovi natječaja županija, gradova i općina ažurirani su 27. rujna 2016. godine.