Praćenje provedbe

Ured za udruge učinio je iskorak u praćenju provedbe Nacionalne strategije razvijanjem nove internetske platforme te mogućnošću da se provedbu prati u realnom vremenu. Projekt se često ističe kao primjer dobre prakse u praćenju provedbe strateških dokumenata. Platforma je od srpnja 2013. dostupna na http://strategija.udruge.hr.