Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine

PROCES IZRADE NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2017.-2021.

Proces izrade nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2017. – 2021. godine, započeo je održavanjem četiri javne rasprave o prioritetima Nacionalne strategije za razvoj civilnoga društva u četiri grada – Rijeka, Split, Osijek i Zagreb tijekom travnja 2016. godine. Javne rasprave organizirane su s ciljem dobivanja povratne informacije od strane organizacija civilnoga društva o preprekama i izazovima razvoja civilnoga društva u novom četverogodišnjem razdoblju, uz osvrt na provedbu aktualne Nacionalne strategije (razdoblje 2012. – 2016.).

Kao središnje događanje Dana otvorenih vrata udruga 2016. Ured za udruge organizirao je konferenciju „Uloga udruga u društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju“ 23. svibnja 2016. u Zagrebu koja je obuhvatila rasprave o različitim temama aktualnim za razvoj civilnoga društva, te je ujedno omogućila medijima i široj javnosti uvid u primjere pozitivne prakse djelovanja udruga. U fokusu prijepodnevnog dijela Konferencije bila je još jedna rasprava o prioritetima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021.

Ured za udruge pristupio je krajem lipnja 2016. osnivanju Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije za razdoblje  2017. – 2021. Svoje predstavnike u radnu skupinu imenovala su tijela državne uprave, akademske zajednica i organizacije civilnoga društva, a Radna skupina ima zadatak predložiti ciljeve, mjere i aktivnosti Nacionalne strategije za razdoblje 2017. - 2021. U sklopu Radne skupine formirane su podskupine, u skladu s četiri prioritetna područja definirana u važećoj Strategiji i kroz javne rasprave o prioritetima nove Strategije održane u travnju 2016. godine.

Paralelno s procesom izrade nove Nacionalne strategije pokrenuta je provedba evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012.-2016., a zaključci evaluacije bit će uvršteni u tekst nove Nacionalne strategije.

Održan 1. sastanak Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

10. listopada 2016. u Zagrebu održan je sastanak članova Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva  2017. – 2021.
Članovi Radne skupine na sastanku su kroz rad u podskupinama koje su definirane sukladno područjima postojeće Strategije (Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnoga društva, Civilno društvo i sudionička demokracija, Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj, Djelovanje i razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu) koristeći inovativne metode rasprave definirali ključna postignuća te izazove u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva  2012. – 2016. kao i prijedloge ključnih prioriteta nove Nacionalne strategije.
Više o 1. sastanku Radne skupine pronađite ovdje.


Održani 2. sastanci Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

Na sastancima na kojima je u četiri dana sudjelovalo više od 80 sudionika, kroz rad u malim skupinama te koristeći inovativne metode rasprave, članovi Radne skupine radili su na definiranju ciljeva, mjera i aktivnosti nove Nacionalne strategije. Sukladno opredjeljenju članova za rad u pojedinim Radnim podskupinama, te u skladu s četiri prioritetna područja definirana u važećoj Nacionalnoj strategiji 2012. – 2016. na održanim sastancima definirani su ciljevi, mjere i aktivnosti unutar tematskih područja: Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnoga društva, Civilno društvo i sudionička demokracija, Osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski razvoj, te Djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu.

Detaljniji izvještaj i fotografije sa sastanaka pronađite ovdje.

Održan sastanak Radne podskupine za izradu strukture Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

Sukladno prethodnom opredjeljenju za pojedine Radne podskupine, 27. ožujka 2017. održan je sastanak Radne podskupine za izradu strukture Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.